Opis zbirke: Zbirka prinaša bibliografije s področja umetnostne zgodovine, ki jih je Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU od leta 2005 do 2019 objavljal v reviji Umetnostna kronika, leta 2020 pa so se preselile na splet. Časovno je bibliografija omejena na starejša umetnostna obdobja (v prvih izdajah do leta 1900, v poznejših do okoli leta 1945). Bibliografije vsebujejo bibliografske enote, ki so bile s pomočjo UDK vrstilcev za umetnost in po ključnih besedah, zlasti osebnih imenih, zajete iz bibliografsko-kataložne baze podatkov COBIB.SI. Bibliografskemu opisu je zato dodana identifikacijska številka COBISS-zapisa. Vključena so dela, ki so izšla v Sloveniji, in tista, ki so jih naši avtorji objavili v tujini. Včasih je težko potegniti mejo med umetnostnozgodovinsko bibliografijo in bibliografijo, ki je pomembna tudi za umetnostno zgodovino, zlasti v smislu pomožnih strok, zato so delno vključene bibliografske enote z drugih humanističnih področij, kot so zgodovina, arheologija, etnologija, prav tako so v bibliografijo vnesene naravoslovne in tehnične raziskave umetnin. Nekateri zapisi so opremljeni s spletnimi povezavami, ki omogočajo neposreden dostop do izbrane publikacije oz. besedila.

Obdobje nastajanja: od 2005
Skrbnik:
Vsebina

Stroka

umetnostna zgodovina