Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Women's Creativity since the Modern Movement
Kratica:
MOMOWO
Sodelavci:
, , , , , , , , , , ,
 
Trajanje:
20. oktober 2014–19. oktober 2018
Šifra:
552374-CREA-1-2014-1-IT-CULT-COOP2
Opis

Interdisciplinarni projekt, ki ga sofinancira Evropska komisija iz programa CREATIVE EUROPE, Culture sub-programme (larger scale cooperation projects) pri Evropski uniji, obravnava  kulturni in družbeno-ekonomski pomen dosežkov žensk na področju arhitekture, notranjega in industrijskega oblikovanja, krajinske arhitekture in urbanizma, ki so/veljajo za tradicionalno moške poklice. Namen MOMOWO je strokovni in širši javnosti predstaviti pomemben del »anonimne« in zamolčane evropske kulturne dediščine 20. stoletja, ki so jo ustvarile ženske, dejavne na zgoraj omenjenih področjih. Projekt bo podpiral in ustrezneje ovrednotil dosežke tudi sedanje  generacije ustvarjalk in s tem pomagal utreti pot bodočim generacijam žensk v ustvarjalnih poklicih. 

Več o projektu na http://www.momowo.eu/