Nejc Bernik

višji strokovni sodelavec+386(0)14706515

nejc.bernik@zrc-sazu.si