znanstvena sodelavka

Telefon:
+386(0)14706510
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Področja raziskav:

umetnost 20. stoletja (zlasti povojna umetnost Slovenije, Jugoslavije in Sovjetske zveze), umetnost in politika, socialistični realizem.

Projekti: (SICRIS)

Izbrane publikacije

Katarina MOHAR, "Freedom is a Monument". The Victory Monument in Murska Sobota - its Erection, Destiny and Context/ »Svoboda je spomenik«. Spomenik zmage v Murski Soboti - nastanek, usoda, kontekst, Acta historiae artis Slovenica, 18/2, 2013, str. 115–145.

Katarina MOHAR, Representations of the National and Supranational in Socialist Slovenia. A Case Study of Two Historical Frescoes, Brüderlichkeit und Bruderzwist. Mediale Inszenierungen des Aufbaus und die Niedergangs politischer Gemeinschaften in Ost- und Südosteuropa (ur. Tanja Zimmermann), Göttingen 2014, str. 249–261.

Vse publikacije (COBISS) >>