znanstveni sodelavec

Telefon:
+386(0)14706518
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Področja raziskav:

arhitektura 19. in 20. stoletja, cerkvena umetnost 19. stoletja.

Pedagoška dejavnost:

Oddelek za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru.

Projekti (SICRIS)

Izbrane publikacije

Franci LAZARINI, Župnijska cerkev v Smledniku in njen arhitekt Karl Rösner, Acta hisoriae artis Slovenica, 13, 2008, str. 109−117.

Franci LAZARINI, Oprema in poslikava župnijske cerkve svetega Urha v Smledniku, Kronika. Časopis za slovensko krajevno zgodovino, 58/2, 2010, str. 417−430.

Franci LAZARINI, Cerkvena arhitektura v mariborsko-lavantinski škofiji. Druga polovica 19. in 20. stoletje, Studia Historica Slovenica, 10/2−3, 2010, str. 551−572

Franci LAZARINI, Classicist and historicist architecture in Styria and Carniola, Art History in Slovenia (ur. Barbara Murovec, Tina Košak), Ljubljana 2011, str. 51−65.

Franci LAZARINI, Cerkev Srca Jezusovega v Drežnici nad Kobaridom in njeno mesto v slovenski arhitekturi poznega historizma,  Annales, Series historia et sociologia, 22/1, 2012, str. 55−64.

Franci LAZARINI, Poznohistoristična cerkvena arhitektura in oprema na slovenskem Štajerskem v luči dveh sinod lavantinske škofije (1900 in 1911), Acta historiae artis Slovenica, 17/1, 2012, str. 123−133.

Franci LAZARINI, Redovi in sakralna umetnost na Slovenskem v drugi polovici 19. in začetku 20. stoletja.  Nekaj opažanj,  Acta historiae artis Slovenica, 17/2, 2012,  str. 137−153.

Vse publikacije (COBISS) >>