višja strokovna sodelavka

Raziskovalna dejavnost

Področja raziskav:

slovenska umetnost, zlasti topografske raziskave

Projekti: (SICRIS)

Izbrane publikacije

Simona KERMAVNAR, K freskantskemu ciklu v podružnični cerkvi sv. Andreja na Gostečah, Loški razgledi, 54, 2007, str. 79–94.

Simona KERMAVNAR, Goldensteinova, Kastnerjeva in Jebačinova dela v prezbiteriju župnijske cerkve sv. Marjete v Planini pri Rakeku, Umetnostna kronika, 25, 2009, str. 2–10.

Simona KERMAVNAR, Srednjeveške freske v podružnični cerkvi sv. Lenarta v Gorenjah nad Studenim, Kronika, 57/3, 2009, str. 447–454.

Simona KERMAVNAR, V Cerknem še ena – tretja – slika avstrijskega slikarja Johanna Carla von Reslfelda v Sloveniji, Idrijski razgledi, 54/1, 2009, str. 40–48.

Vse publikacije (COBISS) >>