15. 6. 2017

I. M. ATTEMS: Hercules Stiriae - Štajerski Herkul - Hercules of Styria

Razstava in umetnostna pot

Ob 18:00. Grad Slovenska Bistrica

Več >>

18. 9. 2017

Transfer predmetov judovske kulturne dediščine v regiji Alpe-Adria

mednarodni posvet

Ob 14:30. San Francesco Complex, Piazza San Francesco 19, Lucca

Več >>

Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce (m/ž) v letu 2016

10. 6. 2016 – Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Več >>

Turizem in umetnostna dediščina Slovenije. Gospodarstvo in raziskovanje v dialogu

8. 6. 2016 – Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta

Več >>

UIFS ZRC SAZU soorganizator mednarodne poletne šole Broumov 2015

17. 7. 2015 – Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta

Več >>

Inštitut se je razvil iz Sekcije za zgodovino umetnosti pri Inštitutu za zgodovino (ustanovljena 1947) s sklepom predsedstva SAZU 28. novembra 1972 in se 20. marca 1975 preimenoval v Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta. Od ustanovitve ZRC SAZU 1981 je eden njegovih inštitutov. 

Inštitut je osrednja znanstvenoraziskovalna ustanova na področju umetnostne zgodovine v Sloveniji. Sodelavci preučujejo umetnostne spomenike od srednjega veka do novejšega časa. Posebna pozornost je posvečena raziskavam romanske dobe, baroka, ter umetnosti 19. in 20. stoletja. Izsledki prispevajo k ohranjanju umetnostnih spomenikov, ki so temelj identitete slovenskega naroda. Inštitut sodeluje z galerijskimi, muzejskimi in spomeniškovarstvenimi ustanovami po Sloveniji, pa tudi s tujimi strokovnimi kolegi in ustanovami

Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta izdaja reviji Acta historiae artis Slovenica (izhaja od leta 1996) in Umetnostna kronika (izhaja od leta 2003). Večina knjižnih publikacij izide v zbirkah Opera Instituti Artis Historiae (od leta 2003), Fundamenta artis historiae (od leta 2006), Umetnine v žepu (od leta 2010) in Umetnostna topografija Slovenije (od leta 2011).

 

 

Predstavitev programske skupine: (videolectures).

Obiščite nas na facebooku