višja znanstvena sodelavka, predstojnica

Telefon:
+386(0)14706520
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Področja raziskav:

srednjeveška arhitektura in stavbna plastika, srednjeveška redovna umetnost, ikonografija

Pedagoška dejavnost:

Oddelek za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru.

Projekti: (SICRIS)

Izbrane publikacije

Mija OTER GORENČIČ, Cmureški relief zmaja, ki požira človeka, Acta historiae artis Slovenica, 13, 2008, str. 5–18.

Mija OTER GORENČIČ, Deformis formositas ac formosa deformitas. Samostanska stavbna plastika 12. in 13. stoletja v Sloveniji, Ljubljana 2009 (Opera Instituti Artis Historiae).

Mija OTER GORENČIČ, Le décor sculpté des premieres chartreuses, Les Chartreuses de la Provincia Burgundiae, aujourd'hui dans le département de l'Ain et l'Ordre des Chartreux (ur. James Hogg, Alain Girard, Daniel Le Blévec), Salzburg 2011, str. 271–296 (Analecta Cartusiana, 260).

Mija OTER GORENČIČ, Romanska kapela in stavbna plastika na gradu Rajhenburg, Iz zgodovine gradu Rejhenburg. Kronika (ur. Miha Preinfalk), 61/3, 2013, str. 475–508. 

Mija OTER GORENČIČ, Kartuzija Jurklošter in Leopold VI. Babenberžan, Acta historiae artis Slovenica, 17/2, 2014, str. 25–45. 

Vse publikacije (COBISS) >>