Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Srednjeveški samostani in njihovi ustanovniki: politična ikonografija Andeških in Babenberžanov na primeru ustanovitve in umetnostne podobe kartuzije Jurklošter
 
Trajanje:
1. maj 2010–30. april 2012
Šifra:
Z6-3674 (B)
Opis

xxx

Vodja projekta

Raziskovalna področja

Umetnostna zgodovina H310