Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Transfer of Cultural Objects in the Alpe Adria Region in the 20th Century
Kratica:
TransCultAA
Sodelavci:
, , , , , ,
 
Trajanje:
1. september 2016–31. avgust 2019
Šifra:
5087-­‐00528A
Opis

Mednarodni projekt Transfer predmetov kulturne dediščine v regiji Alpe-Adria v 20. stoletju, TransCultAA, je prva raziskava, ki posega na področje vidikov, značilnosti in okoliščin transfera umetnin in drugih predmetov kulturne dediščine v 20. stoletju na območju regije Alpe Adria. V njem sodeluje skupina raziskovalcev, ki v širšem kulturnem in političnem okviru analizira različne “uporabe preteklosti”, zlasti pretekle in aktualne spore in nesoglasja glede lastništva, patrimonija in kulturne dediščine. Čeprav je projekt TranscultAA zasnovan regionalno, so okoliščine ter konkretne in materialne posledice premikov, relokacij, zasegov in kraje kulturnih predmetov teme, ki se navezujejo na širšo evropsko zgodovino. Cilj projekta je odgovoriti na ključna vprašanja, povezana z relokacijami, zasegi in krajo kulturnih predmetov v 20. stoletju:  Kdo jih je snoval in kdo pri njih sodeloval? Kdaj, zakaj in v kakšnih okoliščinah so potekali? Kakšna pojasnila so bila ob tem podana? Kakšni podatki in zgodbe so se ohranile v javnem spominu in zakaj? Kako nam pri razumevanju regionalnih in predvsem nacionalnih uporab preteklosti pomagajo različni arhivski viri (tako lokalni kot tuji dokumenti, povezani z žrtvami, krivci in vpletenimi akterji, ki so delovali v vmesnih sivih conah). Raziskovalno področje projekta je neposredno povezano z vidiki politične propagande.

Projekt je temeljna raziskava, ki vključuje različne raziskovalne pristope in metode. Ključnega pomena zanj so dokumentiranje, zbiranje in analiza arhivskih virov, saj je le z arhivsko podprtimi podatki mogoče preseči izrazito politično in nacionalistično obarvane naracije. Projekt z analitičnim pristopom k predmetom kulturne dediščine, ki so bili v ključnih obdobjih novejše zgodovine prisotni ali umaknjeni z določenega območja, na transnacionalni ravni osvetljuje kompleksnost tega pojava. Mednarodno raziskovalno skupino vodijo raziskovalci iz Nemčije, Italije, Hrvaške in Slovenije, ki sodelujejo s partnerji iz Avstrije. Veselimo se mednarodnih raziskovalnih izzivov, ki izpostavljajo ne le izrazito premični značaj umetnin in kulturnih dragocenosti, temveč tudi njihovo simbolno vrednost.

https://www.transcultaa.eu/

Ključne povezave