Dr. Anja Iskra


+386(0)14706517

anja.iskra@zrc-sazu.si


Povezave


Izvirni znanstveni članek

ISKRA, Anja. Likovna umetnost v Mariboru v času nemške okupacije 1941%1945. Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije, ISSN 1580-8122. [Tiskana izd.], 2021, letn. 21, št. 3, str. 825-857, 904, ilustr. http://shs.zgodovinsko-drustvo-kovacic.si/sites/default/files/clanki/SHS-2021-3-22-Iskra-%28scopus%29.pdf, doi: 10.32874/SHS.2021-22. [COBISS.SI-ID 93560835]

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

ISKRA, Anja. Visual art in Maribor during the German occupation 1941-1945. V: OTER GORENČIČ, Mija (ur.), VODOPIVEC, Barbara (ur.). Art in Slovenia at a cultural crossroads, (Opera Instituti Artis Historiae). 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC. 2022, str. 387-413, ilustr. [COBISS.SI-ID 108646915]

ISKRA, Anja. The Jews of Maribor and the fate of their artworks during the German occupation of the city. V: KRAVTSOV, Sergey R. (ur.), VIDMAR, Polona (ur.). Jewish-Slavic cultural horizons : essays on Jewish history and art in Slavic lands, (Jews and Slavs, ISSN 1580-1985, vol. 27). 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC. 2022, str. 69-91, 474-475, ilustr. [COBISS.SI-ID 102363907]

ISKRA, Anja. Usoda judovskih umetniških zbirk v času nemške okupacije Spodnje Štajerske. V: VIDMAR, Polona (ur.). Umetnostna in zgodovinska srečevanja z Judi na Slovenskem, (Opera Instituti Artis Historiae). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2020, str. 147-171, ilustr. [COBISS.SI-ID 47282435]

Prispevek na konferenci (izbor)

ISKRA, Anja. Onkraj slovenskega umetnostnozgodovinskega kanona : umetniki nemške manjšine in nacifikacija nemštva pred drugo svetovno vojno na slovenskem Štajerskem : predavanje na mednarodnem simpoziju Likovna umetnost v Kraljevini Jugoslaviji med obema vojnama, Klub Cankarjev dom, Ljubljana, 17. maj 2022. [COBISS.SI-ID 112385283]

ISKRA, Anja. Corpus picturarum muralium medii aevi and the questions of digital art history : predavanje na mednarodni znanstveni delavnici Medieval Murals in Virtual Space v organizaciji Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU in Oddelka za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, prek spletne konference Zoom, 25. feb. 2022. [COBISS.SI-ID 98974979]

ISKRA, Anja. Digitalni korpus srednjeveškega stenskega slikarstva in vprašanje enakih možnosti dostopa do informacij v današnji družbi. V: CAF, Nina (ur.), et al. Znanost in okolje = Science and Environment : 9. simpozij raziskovalk in raziskovalcev ZRC SAZU na začetku znanstvene poti = 9th ZRC SAZU Early Career Researchers Symposium : zbornik izvlečkov = book of abstracts : 11. in 12. 11. 2021, ZRC SAZU, dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM, Gosposka ulica 16. 1. izd. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (Založba ZRC). 2021, str. 13. [COBISS.SI-ID 85756163]

ISKRA, Anja. Cultural heritage as an instrument of German National Socialist occupying policy in Lower Styria. V: HEROLD, Stephanie (ur.). International Summer School German Heritage in Eastern Europe : comparing narratives, finding new perspectives : abstracts and participants. [S. l.]: EKA Loovkärg (EU European Regional Development Fund). [2019], str. 17-18. [COBISS.SI-ID 45489197]

ISKRA, Anja. Razstavljanje v času nacionalsocialistične okupacije : likovna razstava spodnještajerskih umetnikov v Mariboru septembra 1943. V: JURMAN, Urška (ur.), et al. Razstavljanje na Slovenskem : zbornik povzetkov. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = Ljubljana University Press, Faculty of Arts. 2019, str. 11-12. [COBISS.SI-ID 45612077]

ISKRA, Anja. Zamenjave predmetov kulturne dediščine med Narodnim muzejem v Ljubljani in Mestnim muzejem Maribor med drugo svetovno vojno. V: KOŠAK, Tina (ur.), MUROVEC, Barbara (ur.). Provenienca, transferji in lastništvo umetnin : sodobni izzivi za raziskovalce in lastnike : knjiga povzetkov. [Ljubljana]: Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU. [2018], f. 9. [COBISS.SI-ID 44010797]

ISKRA, Anja. Art objects in occupied Maribor 1941-1945 : predavanje na TransCultAA Summer School: Provenance, why does it matter? Provenance, dispossession and translocation research, 29. avg. 2018, Zadar. [COBISS.SI-ID 43646765]

ISKRA, Anja. Safeguarding cultural assets in Maribor during the Second Wold War. V: MUROVEC, Barbara (ur.), VAUPOTIČ, Nika (ur.). Dispossessions of cultural objects between 1914 and 1989/1991 : the Alpe Adria Region in comparative perspectives : programme and abstracts. [Ljubljana: France Stele Institute of Art History ZRC SAZU. 2018], f. 11. [COBISS.SI-ID 42827053]

 

Izobrazba

2022: doktorat znanosti, Podiplomska šola ZRC SAZU

2016: drugostopenjski magistrski študijski program Umetnostna zgodovina in Zgodovina, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru

Zaposlitev

Od 2016: ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta

Pedagoška dejavnost

Od 2021: Oddelek za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru

Raziskovalna področja
Umetnostna zgodovina H310

Ključne besede
20. stoletje
umetnost in politika