Doc. dr. Tina Košak

znanstvena sodelavka+386(0)14706521

tina.kosak@zrc-sazu.siPodročja raziskav:

zbirateljstvo in naročništvo (zlasti plemiško), srednjeevropski umetnostni trg v 17. in 18. stoletju, migracije umetnikov, umetnostne izmenjave, zgodovina slikarstva, ikonografija

Pedagoška dejavnost:

Oddelek za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru.

Projekti: (SICRIS)

Tina KOŠAK, Slikarska zbirka v dvorcu Betnava, v: Dvorec Betnava (ur. Franci Lazarini, Miha Preinfalk), Ljubljana 2018 (Castellologica Slovenica, 1), str. 147–201.

Tina KOŠAK, Pricing Paintings in Inner Austrian inventories between the mid-17th and mid-18th century. Results of Preliminary Research, Kunstmärkte zwischen Stadt und Hof. Prozesse der Preisbildung in der europäischen Vormoderne (ur. Andreas Tacke, et al.), Petersberg 2017, str. 102–119.

Tina KOŠAK, Early Modern Picture Collections of the Counts of Herberstein. The Legacies of Erasmus Friedrich Count of Herberstein, Johann Ernst I and Johann Ernst II Count of Herberstein. in: Auftraggeber als Träger der Landesidentität. Kunst in der Steiermark vom Mittelalter bis 1918 (ur. David Franz Hobelleitner, Edgar Lein), Graz 2016, str. 209–235.

Tina KOŠAK, Slikarska oprema kartuzije Bistra v 18. stoletju po samostanskih inventarjih, Acta historiae artis Slovenica, 21/1, 2016, str. 7–37, 191-192.

Tina KOŠAK, Slikarske zbirke v slovenskih gradovih. Pogled skozi "Steletov objektiv", Iz zgodovine slovenskih gradov (ed. Miha Preinfalk) = Kronika. Časopis za slovensko krajevno zgodovino, 60, 2012, str. 583–598.