Slovenske arhitektke, gradbenice in oblikovalke

Opis zbirke

Zbirko Slovenske arhitektke, gradbenice in oblikovalke, ki nastaja na podlagi serije razstav V ospredje: pionirke v slovenski arhitekturi, gradbeništvu in oblikovanju, pripravljenih v sodelovanju s Centrom arhitekture Slovenijein od leta 2016 razstavljenih v ljubljanski arhitekturni galeriji Dessa, pripravlja Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU; z njo želimo osvetliti življenje in delo spregledanega dela slovenskega arhitekturnega ustvarjanja in ponuja priložnost, da iz bogatega arhitekturnega opusa 20. stoletja izpostavimo tista dela, ki so le redko na ogled javnosti, vendar zato nič manj pomembna, kakovostna in večplastna. Zbirka se tematsko vklaplja med aktivnosti mednarodnega interdisciplinarnega projekta MoMoWo – Ustvarjalnost žensk od modernizma dalje (Modern Movement Women), ki na Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti poteka na Umetnostnozgodovinskem inštitutu Franceta Steleta z namenom strokovni in širši javnosti predstaviti pomemben del »anonimne« in zamolčane evropske kulturne dediščine 20. stoletja, ki so jo ustvarile ženske, dejavne na področju arhitekture, gradbeništva, notranjega in industrijskega oblikovanja, krajinske arhitekture in urbanizma, ki so/veljajo za tradicionalne domene moških poklicev. Zbirka je posvečena predvsem pionirkam, prvim predvojnim in povojnim generacijam ustvarjalk, ki so aktivno sodelovale pri snovanju, oblikovanju in označevanju prostora svojega časa. Bile so neme spremljevalke v senci poklicno bolj uveljavljenih in znanih profesorjev, sodelavcev, očetov ali soprogov, tako da je še danes težko določiti njihov dejanski delež v snovanju in realizaciji prenekatere slovenske arhitekturne mojstrovine, od Plečnikovega NUK-a do Ravnikarjevega Trga republike. Že tako zaradi družbenih predsodkov omejene zgolj na nekatera področja arhitekturnega ustvarjanja, kot so risanje načrtov, parkovne zasnove, notranja oprema in industrijsko oblikovanje, urbanizem, le redko tudi javna in individualna gradnja, so bile največkrat primorane svoje delovanje še dodatno omejiti, če so si ustvarile družino. Nekatere med njimi so se zato raje odločile za ustvarjanje na drugih, največkrat umetnostnih področjih. Izbrana dela tako predstavljajo pomembnejše projektne stvaritve prvih generacij slovenskih ustvarjalk, ki jih je, upoštevajoč čas, razmere in vlogo ženske v času nastanka, treba gledati in ocenjevati z drugačnimi merili kot sicer. Razstava je zasnovana večplastno, s poudarkom na kakovosti del in kompleksnosti ideje, ter razkriva ustvarjalno moč posameznih avtoric. Raziskave za zbirko so potekale v okviru raziskovalnega programa Slovenska umetnostna identiteta v evropskem okviru, ki ga financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS, P6-0061).Vsebina

Slovenske arhitektke, gradbenice in oblikovalke

 

Rotija Badjura (Ljubljana, 1930) - rotija_badjura_l.pdf

Darinka Battelino  (Ljubljana, 1940) - darinka_battelino_pop.pdf

Biba Bertok (Celje, 1941) - biba_bertok_l.pdf

Neda Bevk (Maribor, 1941) - Neda-Bevk.pdf

Staša Blažič Gjura (Ljubljana, 1929–Ljubljana, 2014) - stasa_blazic_gjura_l.pdf

Vladimira Bratuž Furlan – Laka (Ljubljana, 1923 – Ljubljana 2006) - vladimira_bratuz.pdf

Tatjana Coloni (Ljubljana, 1941) - tatjana_coloni_l.pdf

Milica Detoni (Ljubljana, 1926−Ljubljana, 1961) - milica_detoni_l.pdf

Živa Dev (Slovenj Gradec, 1942) - Živa_Dev.pdf

Kaliopa Dimitrovska Andrews (Skopje, 1949) - Kalippa_Dimitrovska_Andrews.pdf

Breda Dobovišek (Ljubljana, 1941) - breda_dobovisek_l.pdf

Majda Dobravec Lajovic (Ljubljana, 1931−Ljubljana, 2020) - majda_dobravec_lajovec.pdf

Ljerka Finžgar (Zagreb, 1937−Ljubljana, 2021) - ljerka_finzgar_l.pdf

Ilse von Fischerauer (Dunaj, 1903 – Leoben, 1945) - ilse_fischerauer_l.pdf

Magda Fornazarič Kocmut (1925, Trst – 2010, Maribor) - magda_fornazaric_kocmut.pdf

Marta Ivanšek, roj. Ravnikar (Ljubljana, 1920 – Vrhnika, 2009) - marta_ivansek.pdf

Carmen Jež Gala (Beograd, 1925−Ljubljana, 1965) - carmen_jez_gala_l.pdf

Nives Kalin Vehovar (Ljubljana, 1932 – Ljubljana, 2007) - nives_kalin_vehovar.pdf

Alenka Kham Pičman (Ljubljana, 1932) - alenka_khan_picman.pdf

Majda Kregar (Ljubljana, 1941) - majda_kregar_l.pdf

Juta Krulc, roj. Zdešar (Radovljica, 1913 – Golnik, 2015) - juta_krulc.pdf

Alenka Kocuvan Polutnik (Maribor, 1947) - Alenka_Kucovan_Palutnik.pdf

Janja Lap (Ljubljana, 1929 – Ljubljana, 2004) - janja_lap.pdf

Sonja Lapajne Oblak (Ljubljana, 1906 – Ljubljana, 1995) - sonja_lapajne_oblak.pdf

Seta Mušič, roj. Jelisaveta Jurkovič (Ljubljana, 1930 – Ljubljana 2017) - seta_music.pdf

Majda Neřima (Starše, 1916 – Kamnik, 2001) - majda_nerima_l.pdf

Dana Pajnič (Ljubljana 1906 – Ljubljana 1970) - dana_panic.pdf

Lidija Podbregar Vasle  (Zagreb, 1923 – Ljubljana, 2013) - lidija_podbregar.pdf

Barbara Rot, roj. Demšar (Gornji Logatec,1944) - barbara_rot.pdf

Marjetica Potrč (Ljubljana, 1953) - Marjetica_Potrč.pdf

Olga Rusanova (Murska Sobota, 1927) - olga_rusanova.pdf

Eta Sadar Breznik (Ljubljana, 1950) - Eta_Sadar_Breznik.pdf

Metka Sitar (Ljutomer, 1951) - Metka_Sitar.pdf

Judita Skalar (Pivka, 1941) - Judita_Skalar.pdf

Edita Sovinc (Ljubljana, 1926 – Ljubljana, 1978) - edita_sovinc_l.pdf

Nives Starc (Radovljica, 1937) - nives_starc_l.pdf

Dušana Šantel Kanoni  (1908, Pazin – 1988, Ljubljana) - dusana_santel_kanoni.pdf

Ksenija Šetina Grum (Ljubljana, 1925) - ksenija_setina_grum_l.pdf

Jelka Šolmajer (Ljubljana, 1950) - Jelka_Šolmajer.pdf

Nataša Štupar Šumi (Ljubljana, 1927– Ljubljana 2018) - natasa_stupar_sumi.pdf

Maruša Šubic Kovač (Koper, 1958) - maruska_subic_kovac_l.pdf

Gizela Šuklje  (1909, Jelsa na Hvaru - 1994, Ljubljana) - gisela_suklje.pdf

Branka Tancig Novak (Ljubljana, 1927 – Ljubljana, 2013) - branka_tancig_novak.pdf

Erna Tomšič (Ljubljana, 1925 – Ljubljana, 2007) - erna_tomsic.pdf

Špelka Valentinčič Jurkovič (Ljubljana, 1931) - spelka_valentincic_l.pdf

Jela Vilfan (Trst, 1906 – Ljubljana, 1998) - jela_vilfan_l.pdf

Mojca Vogelnik  (Ljubljana, 1941 – Ljubljana, 2003) - mojca_vogelnik.pdf

Marija Vovk (Bled, 1931) - marija_vovk_l.pdf

Metka Vrhunc (Ljubljana, 1939) - metka_vrhunc_l.pdf