Opis

Zbirka je namenjena znanstvenim objavam s področja starejše umetnostne zgodovine, tako kritičnim objavam virov kakor monografijam in zbornikom o posameznih obdobjih, spomenikih in umetnikih.

Do 2019 je imela zbirka ISSN C505-7191.

 

Naslovi
Umetnostna in zgodovinska srečevanja z Judi na Slovenskem
Opera Instituti Artis Historiae

Uredila: Polona Vidmar
Leto: 2020
Profano v sakralnem
Študije o vizualizaciji posvetnih teženj in motivov v sakralni umetnosti
Opera Instituti Artis Historiae

Uredila: Mija Oter Gorenčič
Leto: 2019
Cerkvi na Homcu in v Šmarci
Opera Instituti Artis Historiae

Avtorja: Ana Lavrič, Blaž Resman
Leto: 2019
Le sang et le lait dans l’imaginaire médiéval
Opera Instituti Artis Historiae

Avtor: Jure Mikuž
Leto: 2013
Art History in Slovenia
Opera Instituti Artis Historiae

Uredili: Tina Košak, Barbara Murovec
Leto: 2011
»Deformis formositas ac formosa deformitas«
Samostanska stavbna plastika 12. in 13. stoletja v Sloveniji
Opera Instituti Artis Historiae

Avtorica: Mija Oter Gorenčič
Leto: 2009
Arhitekt Giorgio Massari (1687–1766)
Sakralna arhitektura na Goriškem, v Furlaniji, Istri in Dalmaciji
Opera Instituti Artis Historiae

Avtorica: Helena Seražin
Leto: 2007
Kiparstvo poznega baroka na Gorenjskem
Opera Instituti Artis Historiae

Avtor: Blaž Resman
Leto: 2006
Jože Plečnik – Jan Kotěra
Dopisovanje 1897–1921
Opera Instituti Artis Historiae

Uredil: Damjan Prelovšek
Leto: 2004
Zgodovina ljubljanske stolne cerkve
Historia Cathedralis Ecclesiae Labacensis
Opera Instituti Artis Historiae

Avtor: Janez Gregor Dolničar [Ioannes Grogorius Thalnitscher]
Leto: 2003

Založnik

Založba ZRC

ISSN

2670-5958

ISSN (elektronska izdaja)

2670-5990

Specifikacija

trda/mehka vezava / internetna objava