Profano v sakralnem. Študije o vizualizaciji posvetnih teženj in motivov v sakralni umetnosti

Uredila: Mija Oter Gorenčič
Založnik: Založba ZRC
Leto: 2019


Publikacija prinaša nova raziskovalna odkritja devetih avtorjev, katerih prispevki se med seboj dopolnjujejo in prepletajo. Študije z različnih metodoloških in vsebinskih vidikov osvetljujejo fenomen prepletenost profanega in sakralnega na področju umetnosti od srednjega veka do vključno 20. stoletja. Knjiga bistveno razširja poznavanje in razumevanje profanih vplivov v sakralni umetnosti in sakralnih motivov v profanih prostorih, s tem pa pomembno prispeva k razkrivanju naročniških vzgibov in k razumevanju širše družbene funkcije umetnostnih del. Prispevki dajejo vpogled v naročniško ozadje izbranih umetnostnih del in raznovrstnost vzgibov, ki so naročnike vodili pri odločanju za vnos profanih vsebin v sakralne prostore in obratno. Besedila izpostavljajo zlasti tiste vidike umetnin, ki jim je bilo doslej posvečene premalo pozornosti, še posebej v povezavi s funkcijo in njihovo širšo družbeno vlogo. Študije odpirajo nove poglede v razumevanju ozadja nastanka umetnin, interesov posvetnih posameznikov za sakralne vsebine in interesov predstavnikov Cerkve za profane motive v sakralnih prostorih.

Knjiga predstavlja pomemben doprinos k raziskavam naročništva, kompleksnega konteksta nastanka obravnavanih umetnostnih, ikonografije in poznavanju družbenopolitične funkcije spomenikov in umetnin.Kazalo vsebine

Vsebina

Predgovor urednice

Mija Oter Gorenčič: (Ne)sakralni motivi na obočni poslikavi iz prve polovice 14. stoletja v stiškem križnem hodniku
(Non-)Religious Motifs on the Vault Paintings from the First Half of the 14th Century in the Cistercian Cloister in Stična

Gorazd Bence: /…/ die für uns bitten sollen heimlich und offentlich /…/. Memorialnost timpanona grofov Celjskih
/…/ die für uns bitten sollen heimlich und offentlich /…/. The Tympanum of the Counts of Celje and its Memorial Aspect

Renata Komić Marn: Upodobitev lisjaka romarja v cerkvi sv. Urha pri Maršičih v evropskem kontekstu. Ikonografski, likovni in zgodovinski viri
The Fresco of a Fox-Pilgrim in the Church of Saint Ulrich at Maršiči and Its European Context. Iconographic, Visual and Historical Evidence

Blaž Resman: »Podpisi« svetnih naročnikov na sakralnih umetninah
The “Signatures” of Secular Commissioners on Works of Sacred Art

Tina Košak: Od upodobitev mesecev do cvetličnih šopkov. Profane slike v rezidencah cistercijanov in kartuzijanov na Slovenskem po samostanskih inventarjih
From Months and Seasons to Flower Still Lifes. Paintings of Secular Subjects in the Cistercian Abbeys and Charterhouses in Slovenia in the 17th and 18th Centuries

Polona Vidmar: /…/ weilen es in der Welt was Seltsames sei bei dieser. Zeit eine andächtige Seel zu finden, die ein Kloster stiften wollte. Marija Terezija grofica Leslie in ustanovitev samostana elizabetink v Gradcu
/…/ weilen es in der Welt was Seltsames sei bei dieser. Zeit eine andächtige Seel zu finden, die ein Kloster stiften wollte. Maria Theresia Countess of Leslie and the Founding of the Convent of the Order of the Sisters of St. Elisabeth in Graz

Ana Lavrič: Narodni svetniki v slovenski umetnosti. Ikonografski programi in družbenopolitični kontekst
National Saints in Slovenian Art. Iconographic programmes and the socio-political context

Katarina Mohar: Gradnja cerkva na Slovenskem v prvih desetletjih po drugi svetovni vojni. Primer cerkve sv. Lucije v Dražgošah
Construction of Churches in Slovenia in the First Decades after the Second World War. The Case of Church of Saint Lucy in Dražgoše

Apparatus

Seznam literature

Viri slikovnega gradivaŠe ...Redna cena
34.00 €

Spletna cena
30.60 €


Ključne besede
cerkvena arhitektura
cerkvena umetnost
Slovenija
študije
umetnostna zgodovina
umetnostni spomeniki
vzhodnoevropska umetnost
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR