Osnovni podatki
Sodelavci:
, , , , , ,
 
Trajanje:
1. september 2018–31. avgust 2020
Link SICRIS:
Digitalizacija judovske dediščine v Sloveniji
Šifra:
NI-0003 (B)
Opis

Slovensko-izraelski bilateralni projekt “Digitalizacija judovske dediščine v Sloveniji” ima za cilj dokumentacijo in digitalizacijo ohranjene judovske materialne in nanjo navezujoče se nematerialne dediščine v Sloveniji in njeno vključitev v Indeks judovske umetnosti Bezalela Narkissa (Bezalel Narkiss Index of Jewish Art), največji depozitorij judovske umetnosti in vizualne kulture na svetu, dostopen vsem prek svetovnega spleta. Gre za projekt v sklopu digitalne humanistike, v katerem bo izdelan poseben »Slovenski« modul Indeksa judovske dediščine, ki bo temeljna arhivska, terenska in komparativna raziskava judovske dediščine v Sloveniji.

V dokumentacijo in digitalizacijo so vključene judovske sinagoge, pokopališke kapele, srednjeveške judovske četrti, zgodovinske in novodobne zgradbe ter pomembnejša bivališča Judov, pomembnejši objekti vezani na njihovo ekonomsko delovanje, judovski nagrobniki in fragmenti nagrobnikov v muzejih, obstoječa judovska pokopališča in nagrobniki na vojaških pokopališčih; obeležja holokavsta; ritualni in kulturni predmeti hranjeni v muzejih, v judovski skupnosti in v zasebnih zbirkah; hebrejski rokopisi in knjige v hebrejščini v arhivih in knjižnicah kot tudi arhivsko gradivo, ki priča o slovenski judovski dediščini (staro fotografsko gradivo, dokumenti).

Projekt temelji na najnovejših metodoloških principih osnovanih na metodi dokumentacije in digitalizacije, ki jo je razvil Center za judovsko umetnost (Hebrejska univerza v Jeruzalemu, Izrael) v svojih skoraj 40 letih obstoja. Vendar je za potrebe projekta ta metodologija nekoliko prilagojena, da ustreza posebnim izzivom slovenskega prostora, ki je specifičen spričo posebnih zgodovinskih okoliščin. To se tiče zlasti dokumentacije in digitalizacije srednjeveških judovskih četrti in pomembnejših spomenikov, ki jih več ni ali pa je bila njihova podoba, oblika in vsebina spremenjena. Nadgradili jo bomo z vključitvijo 3D vizualizacij izbranih judovskih spomenikov.

Projekt je prva sistematska raziskava judovske dediščine v regiji, ki temelji na arhivskih in drugih raziskavah snovne dediščine, kot tudi umetnostnozgodovinskih predmetov in zbirk in jih umešča v kontekst srednjeevropske in globalne judovske dediščine. Pripomogel bo k digitalnemu ohranjanju slovenske judovske dediščine in njeni dostopnosti raziskovalni skupnosti širom po svetu, nadaljnjim znanstvenim raziskavam in njeni popularizaciji prek spletnega portala slovenske judovske dediščine (»Slovenian Jewish Heritage«), ki bo v angleškem jezku. Vključitev slovenske judovske dediščine v Indeks judovske umetnosti bo pripomogel k njeni kontekstualizaciji in umestitvi v širše okolje svetovne judovske dediščine. Projekt predstavlja vzorčni model digitalizacije, digitalne konservacije in promocije judovske dediščine v drugih regijah in državah, kjer judovska dediščina še ni bila ustrezno dokumentirana in prezentirana.

Ključna prednost projekta je sodelovanje in medsebojno strokovno dopolnjevanje slovenske in izraelske strani, saj bi bil zaradi strokovne in jezikovne specifike projekt enostransko v veliko segmentih težko izvedljiv. Skupno delo obsega terensko dokumentacijo slovenske judovske dediščine po metodologiji Centra za judovsko umetnost, skupni seminar, mednarodno konferenco v Izraelu na temo judovske dediščine v Sloveniji in izdelavo opisov in posredovanje zbranih podatkov ter metapodatkov v Index judovske umetnost. S tem je slovenskim raziskovalcem omogočena konceptualizacija lokalne judovske dediščine v svetovnem merilu, izraelskim raziskovalcem pa poglobitev razumevanja lokalnega gradiva in prilagoditev metodologije specifikam slovenskega prostora.

 

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Bilateralni projekt Digitalizacija judovske dediščine v Sloveniji (NI-0003 B) od 1. septembra 2018 do 31. avgusta 2020 sofinancirata Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Ministry of Science and Technology of the State of Israel.

Raziskovalna področja

Umetnostna zgodovina H310 

Ključne besede

Indeks judovske umetnosti • judovska dediščina • Slovenija • sinagoga • judovska pokopališča