Skip to main content

Knjižnica UIFSInštitutska knjižnica deluje v okviru Biblioteke SAZU. Podatki o novejšem knjižnem fondu so dostopni na omrežju po računalniškem programu COBISSo starejšem pa v abecedno urejeni listkovni kartoteki, ki je dostopna tudi na Abecedno-imenski listkovni katalog 1938–1991Kot posebni korpusi so v knjižničnem gradivu hranjene knjige iz zapuščin umetnostnega zgodovinarja dr. Franceta Steleta (18861972) ter podobarjev Janeza Vurnika st. (1819–1889) in Janeza Vurnika ml. (1849–1911). Med letoma 2014 in 2018 smo z nakupi in donacijami pridobili knjige iz zapuščin in knjižnic nekaterih uglednih umetnostnih zgodovinarjev, med drugim dr. Franka Büttnerja (19442016) in dr. Wernerja Teleska. V letih 2019 in 2020 smo prejeli v dar zapuščino umetnostnega zgodovinarja, konservatorja in kastelologa dr. Ivana Stoparja (19292018), ki bo na voljo uporabnikom v čitalnici Raziskovalne postaje ZRC v Mariboru. 

Vse gradivo je namenjeno izključno uporabi v prostorih ZRC in Biblioteke SAZU, vendar je pogosto izposojeno pri raziskovalcih ZRC SAZU. Zato je obvezna predhodna najava po elektronski pošti, da preverimo dostopnost gradiva in vam ga pripravimo. Pregledujete ga lahko v čitalnici UIFS (torek, 10-14) ali v čitalnici Centralne biblioteke SAZU (ponedeljek-petek 11-13).

Za izposojo pišite prosim na e-naslov vesna.krmelj@zrc-sazu.si.

Sedež knjižnice: Novi trg 4, 2. nadstropje
Knjižničarka: Vesna Krmelj
Telefon: 01/4706187
E-pošta: vesna.krmelj@zrc-sazu.si

V knjižnici lahko tudi brezplačno prevzamete nekatere izmed publikacij UIFS ZRC SAZU, ki niso več v prodaji in jih vnaprej naročite po e-pošti. Na voljo so še:

- Acta historiae artis Slovenica (nekatere starejše številke do vključno letn. 22) https://zalozba.zrc-sazu.si/sl/publikacije/acta-historiae-artis-slovenica#v

- Umetnostna kronika (nekatere starejše številke do vključno št. 50 https://zalozba.zrc-sazu.si/sl/publikacije/umetnostna-kronika#v

- Vita artis perennis. Ob osemdesetletnici akademika Emilijana Cevca (Festschrift Emilijan Cevc), Ljubljana 2000 https://uifs.zrc-sazu.si/sl/publikacije/vita-artis-perennis#v

- »Hodil po zemlji sem naši …«. Marijanu Zadnikarju ob osemdesetletnici (Festschrift Marijan Zadnikar), Ljubljana 2001 https://uifs.zrc-sazu.si/sl/publikacije/hodil-po-zemlji-sem-nasi#v

- Jože Plečnik – Jan Kotěra. Dopisovanje 1897–1921 (ur. Damjan Prelovšek), Ljubljana 2004 https://uifs.zrc-sazu.si/sl/publikacije/joze-plecnik-jan-kotera#v

- Blaž Resman, Kiparstvo poznega baroka na Gorenjskem, Ljubljana 2006 https://uifs.zrc-sazu.si/sl/publikacije/kiparstvo-poznega-baroka-na-gorenjskem#v

- Helena Seražin, Arhitekt Giorgio Massari (1687–1766). Sakralna arhitektura na Goriškem, v Furlaniji, Istri in Dalmaciji, Ljubljana 2007 https://uifs.zrc-sazu.si/sl/publikacije/arhitekt-giorgio-massari-16871766#v

- Mija Oter Gorenčič, »Deformis formositas ac formosa deformitas«. Samostanska stavbna plastika 12. in 13. stoletja v Sloveniji, Ljubljana 2009 https://uifs.zrc-sazu.si/sl/publikacije/deformis-formositas-ac-formosa-deformitas#v

- Blaž Resman, Helena Seražin, Upravna enota Kočevje. Občine Kočevje, Kostel in Osilnica, Ljubljana 2010 (Umetnostna topografija Slovenije) https://uifs.zrc-sazu.si/sl/publikacije/upravna-enota-kocevje#v