Zbirka dr. Ivana StoparjaVsebina

Zbirka dr. Ivana Stoparja obsega del gradiva, ki je bilo nekdaj v lasti umetnostnega zgodovinarja, konservatorja, kastelologa in vedutologa dr. Ivana Stoparja in ga je v letih 2019 in 2020 prevzel Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU. Zbirka vključuje knjižnično in arhivsko gradivo, faksimilirane izdaje srednjeveških iluminiranih rokopisov, historične zemljevide, grafike vedut, narodnih noš ter druga likovna dela in osebne predmete. Šteje več kot 1700 enot gradiva, ki je evidentirano in katalogizirano. Med knjižnim gradivom izstopa ročno kolorirana izdaja grbovne knjige Zachariasa Bartscha, med faksimili pa Vencljeva biblija. V zbirki so tudi vedute slovenskih krajev Josepha Wagnerja, Josefa Kuwassega in Ferdinanda Runka ter grafične upodobitve kranjskih noš Franza Kurza zum Thurn und Goldensteina. Med slikarskimi deli velja še posebej izpostaviti oljni portret plemiča iz 17. stoletja.

Zbirka je razstavljena v Študijski sobi dr. Ivana Stoparja na Raziskovalni postaji ZRC SAZU v Mariboru (ul. Moše Pijada 22). Knjižno gradivo je na voljo za ogled v Študijski sobi dr. Ivana Stoparja.