STELETOVI TERENSKI ZAPISKI

Opis zbirke

STELETOVI TERENSKI ZAPISKI predstavljajo temelj kartotečne baze podatkov Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU o slovenskih umetnostnih spomenikih.Vsebina

Umetnostni zgodovinar France Stele si je opažanja o vseh spomenikih, ki jih je obiskal od leta 1913, ko je postal deželni konservator za Kranjsko, pa tja do konca 60. let, zapisoval v terenske zvezke; pozneje so bili njegovi zvezki prepisani, prepisi pa urejeni topografsko. Zapisi obsegajo podatke o umetnostnozgodovinskih spomenikih, ki so še ohranjeni, in o spomenikih, ki so zaradi dotrajanosti propadli in je ostal le zapis Franceta Steleta. Obdelane so kartoteke od črke A do Ž. Predstavljeno je 670 objektov, skupno pa je 1692 različnih zapisov.

Izvirniki in prepisi se nahajajo v prostorih Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta, Novi trg 4/II.

Objave:
Zajc, R., Resman, B., 2006, Umetnostni spomeniki na Slovenskem – Steletovi terenski zapiski, Umetnostna kronika, 13, str. 36.