Franci Lazarini, PhD
Research Associate, Assistant Professor

+386(0)14706518

franci.lazarini@zrc-sazu.siFields of research:

Architecture of 19th and first half of the 20th century, art patronage

Teaching:

University of Maribor, Faculty of Arts, Department of Art History

Projekti (SICRIS)

Franci LAZARINI, Nationalstile als Propagandamittel in der Zeit der Nationalbewegungen. Slowenische und andere Nationalstile in der Architektur um 1900, Acta historiae artis Slovenica, 25/2, 2020, str. 249–267.

Franci LAZARINI, Arhitektura v službi propagande - primer Nemške hiše v Celju, Umetnostna kronika, 66, 2020, str. 2–10.

Franci LAZARINI, Grofje Brandis - umetnostni naročniki na Štajerskem, Acta historiae artis Slovenica, 24/2, 2019, str. 167–192.

Franci LAZARINI, France Stele in raziskovanje slovenske arhitekture, Studia Historica Slovenica, 19/1, 2019, str. 153–180.

Franci LAZARINI, "Prekrasni arhitektov sen o našem Pantheonu." Plečnikovi neuresničeni načrt za slavnostno pokopališče zaslužnih Slovencev, Studia universitatis hereditati, 7/1, 2019, str. 63–77.

Franci LAZARINI, Klemen grof Brandis - politik in umetnostni naročnik, Acta historiae artis Slovenica, 21/1, 2016, str. 75–91.

Franci LAZARINI, Slovenske grajske stavbe in leto 1945, Studia Historica Slovenica, 16/3, 2016, str. 731–748.

Franci LAZARINI, Slovenske grajske stavbe in leto 1945, Studia Historica Slovenica, 16/3, 2016, str. 731–748.

Franci LAZARINI, Dr. Michael Napotnik, Fürstbischof von Lavant, und die Architektur des 19. Jahrhunderts in der Steiermark, Auftraggeber als Träger der Landesidentität. Kunst in der Steiermark vom Mittelalter bis 1918 (ur. Edgar Lein, David Franz Hobelleitner), Graz 2016, str. 237–251.

Igor SAPAČ, Franci LAZARINI, Arhitektura 19. stoletja na Slovenskem, Ljubljana 2015.

Franci LAZARINI, The Architecture of Cultural Institutions in Slovenia in the Period of Historicism, Admired as Well as Overlooked Beauty. Contributions to Architecture and Urbanism of Historicism, Art Nouveau, Early Modernism and Traditionalism (ur. Jan Galeta, Zuzana Ragulová), Brno 2015, str. 73–84.

Franci LAZARINI, Damjan Prelovšek – arhitekturni zgodovinar, Patriae et Orbi. Essays on Central European Art and Architecture / Študije o srednjeevropski umetnosti. Festschrift in Honour of Damjan Prelovšek / Jubilejni zbornik za Damjana Prelovška (ur. Ana Lavrič, Franci Lazarini, Barbara Murovec), Ljubljana 2015 (Opera Instituti Artis Historiae), str. 13–26.

Franci LAZARINI, "Začeti pa moramo na vsak način že letos, sicer lahko naredimo križ črez novo cerkev." O neuresničeni gradnji nove cerkve sv. Magdalene v Mariboru, Acta historiae artis Slovenica, 19/1, 2014, str. 123–142.

Franci LAZARINI, Frančiškanska cerkev v Mariboru, Ljubljana 2013 (Umetnine v žepu, 7).

Franci LAZARINI, Izbrisani spomin. Obeleževanje jubilejev vladanja cesarja Franca Jožefa I. skozi arhitekturna naročila na Slovenskem, Umetnostna kronika, 40, 2013, str. 5–13.

Franci LAZARINI, Župnijska cerkev v Smledniku in njen arhitekt Karl Rösner, Acta hisoriae artis Slovenica, 13, 2008, str. 109−117.

Franci LAZARINI, Oprema in poslikava župnijske cerkve svetega Urha v Smledniku, Kronika. Časopis za slovensko krajevno zgodovino, 58/2, 2010, str. 417−430.

Franci LAZARINI, Cerkvena arhitektura v mariborsko-lavantinski škofiji. Druga polovica 19. in 20. stoletje, Studia Historica Slovenica, 10/2−3, 2010, str. 551−572

Franci LAZARINI, Classicist and historicist architecture in Styria and Carniola, Art History in Slovenia (ur. Barbara Murovec, Tina Košak), Ljubljana 2011, str. 51−65.

Franci LAZARINI, Cerkev Srca Jezusovega v Drežnici nad Kobaridom in njeno mesto v slovenski arhitekturi poznega historizma,  Annales, Series historia et sociologia, 22/1, 2012, str. 55−64.

Franci LAZARINI, Poznohistoristična cerkvena arhitektura in oprema na slovenskem Štajerskem v luči dveh sinod lavantinske škofije (1900 in 1911), Acta historiae artis Slovenica, 17/1, 2012, str. 123−133.

Franci LAZARINI, Redovi in sakralna umetnost na Slovenskem v drugi polovici 19. in začetku 20. stoletja.  Nekaj opažanj,  Acta historiae artis Slovenica, 17/2, 2012,  str. 137−153.