Upravna enota Logatec

Avtorji: Simona Kermavnar, Blaž Resman, Helena Seražin
Leto: 2014


Peta knjiga iz serije predstavlja umetnostno dediščino naselij v občini Logatec. Monografija je natančen inventar nepremične ter na sakralne spomenike vezane premične umetnostne dediščine. V knjigi so predstavljeni vsi sakralni spomeniki (cerkve, kapele, kapelice, znamenja) ter izbor kakovostnejših in pomembnejših profanih objektov in spominskih obeležij. Opise spomenikov spremlja seznam arhivskih virov in dosedanjih objav v literaturi ter obsežen izbor fotografske dokumentacije. Vse cerkve so predstavljene tudi s posnetki tlorisov. Uvodni študiji podajata pregled zgodovinskega in umetnostnozgodovinskega razvoja obravnavanega območja. Knjigi so poleg seznama literature in virov dodana še krajevno, osebno in ikonografsko kazalo.Kazalo vsebine

Uvod

Zgodovinski oris

Umetnostnozgodovinski oris

Naselja

Osebno kazalo

Krajevno kazalo

Ikonografsko kazalo

Viri

Viri ilustracij

Literatura

 

 
Redna cena
33,00 €

Spletna cena
29,70 €


Ključne besede
cerkvena arhitektura
cerkvena umetnost
kulturna dediščina
Logatec
spomeniki
stavbna dediščina
umetnostna topografija
umetnostna zgodovina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR