Description

Peta knjiga iz serije predstavlja umetnostno dediščino naselij v občini Logatec. Monografija je natančen inventar nepremične ter na sakralne spomenike vezane premične umetnostne dediščine. V knjigi so predstavljeni vsi sakralni spomeniki (cerkve, kapele, kapelice, znamenja) ter izbor kakovostnejših in pomembnejših profanih objektov in spominskih obeležij. Opise spomenikov spremlja seznam arhivskih virov in dosedanjih objav v literaturi ter obsežen izbor fotografske dokumentacije. Vse cerkve so predstavljene tudi s posnetki tlorisov. Uvodni študiji podajata pregled zgodovinskega in umetnostnozgodovinskega razvoja obravnavanega območja. Knjigi so poleg seznama literature in virov dodana še krajevno, osebno in ikonografsko kazalo.

The 5th scientific monograph from the series Topographical Artistic Inventories of Slovenia comprises all religious buildings (churches, chapels, small chapels), significant secular architectures and public monuments that form the artistic heritage of Logatec Commune. Detailed descriptions of monuments are accompanied by a survey of archival sources, bibliography, plans and a wide selection of photographs.  

Table of content

Uvod

Zgodovinski oris

Umetnostnozgodovinski oris

Naselja

Osebno kazalo

Krajevno kazalo

Ikonografsko kazalo

Viri

Viri ilustracij

Literatura

 

 

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-775-2

Specifications

paperback • 20 × 20 cm • 462 pages

Price

33,00 EUR (Regular)
28,00 EUR (Club)