Opis

Monografija je natančen inventar nepremične ter na sakralne spomenike vezane premične umetnostne dediščine z območja občin Ajdovščina in Vipava. V knjigi so predstavljeni vsi sakralni spomeniki (cerkve, kapele, kapelice, znamenja) ter izbor kakovostnejših in pomembnejših profanih objektov in spominskih obeležij. Opise spomenikov spremlja seznam arhivskih virov in dosedanjih objav v literaturi, obsežen izbor fotografske dokumentacije, cerkve pa so predstavljene tudi s posnetki tlorisov. Uvodni študiji podajata pregled zgodovinskega in umetnostnozgodovinskega razvoja obravnavanega območja, knjigo pa zaključujejo imenska ter ikonografsko kazalo.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-415-7

Specifikacija

mehka vezava • 20 × 20 cm • 748 strani • dva zvezka

Cena

45,00 EUR (redna)
38,00 EUR (klubska)