Description

Monografija je natančen inventar nepremične ter na sakralne spomenike vezane premične umetnostne dediščine z območja občin Ajdovščina in Vipava. V knjigi so predstavljeni vsi sakralni spomeniki (cerkve, kapele, kapelice, znamenja) ter izbor kakovostnejših in pomembnejših profanih objektov in spominskih obeležij. Opise spomenikov spremlja seznam arhivskih virov in dosedanjih objav v literaturi, obsežen izbor fotografske dokumentacije, cerkve pa so predstavljene tudi s posnetki tlorisov. Uvodni študiji podajata pregled zgodovinskega in umetnostnozgodovinskega razvoja obravnavanega območja, knjigo pa zaključujejo imenska ter ikonografsko kazalo.

The 3rd scientific monograph from the series Topographical Artistic Inventories of Slovenia includes artistic heritage of Ajdovščina and Vipava Communes . All the sacral monuments (churches, hapels, small chapels) and individual most important secular architecture and public monuments were presented in this scientific monograph. Descriptions of the monuments are accompanied by a urvey of archival sources and bibliography, plans and wide selection of photographs.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-415-7

Specifications

paperback • 20 × 20 cm • 748 pages • two volumes

Price

45,00 EUR (Regular)
38,00 EUR (Club)