Naslov:
Umetnostna kronika 34
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Kazalo vsebine

UVODNIK
Jure Mikuž
»Zgodovinjenje« in potlačitev 

RAZPRAVE
Simona Kostanjšek Brglez
»Bogu v čast ponovično«. O poslikavi prezbiterija podružnične cerkve sv. Treh kraljev v Ješovcu
Nadja Gnamuš
Gibke preobrazbe. Risba v delu Zvonka Čoha in Milana Eriča

INTERVJU
Vesna Krmelj
»Na neki način je vsa umetnost erotična«. Pogovor s kiparjem akademikom Dragom Tršarjem

RAZSTAVE
Tina Košak
Lirično – bizarno – dvoumno. Evropska manieristična grafika

SPOMENIŠKA (NE)VARNOST
Uničeni in ogroženi spomeniki II
Franci Lazarini
Vodnikov trg
Polona Vidmar
Ptujska Gora

KOLEDAR RAZSTAV
Marec – junij 2012

Založnik

Založba ZRC

Specifikacija

mehka vezava • 17 × 24 cm • 48 strani