Title:
Umetnostna kronika 34
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Table of content

UVODNIK
Jure Mikuž
»Zgodovinjenje« in potlačitev 

RAZPRAVE
Simona Kostanjšek Brglez
»Bogu v čast ponovično«. O poslikavi prezbiterija podružnične cerkve sv. Treh kraljev v Ješovcu
Nadja Gnamuš
Gibke preobrazbe. Risba v delu Zvonka Čoha in Milana Eriča

INTERVJU
Vesna Krmelj
»Na neki način je vsa umetnost erotična«. Pogovor s kiparjem akademikom Dragom Tršarjem

RAZSTAVE
Tina Košak
Lirično – bizarno – dvoumno. Evropska manieristična grafika

SPOMENIŠKA (NE)VARNOST
Uničeni in ogroženi spomeniki II
Franci Lazarini
Vodnikov trg
Polona Vidmar
Ptujska Gora

KOLEDAR RAZSTAV
Marec – junij 2012

Publishing House

Založba ZRC

Specifications

paperback • 17 × 24 cm • 48 pages