“Moč žensk”. Uveljavljanje žensk pri ohranjanju naravne in kulturne dediščine na Finskem in v Sloveniji po letu 1918

Osnovni Podatki

Opis

Namen bilateralnega projekta je primerjalna študija, posvečena uveljavljanju, zastopanosti in prispevku žensk k celostnemu ohranjanju naravne in kulturne dediščine na Finskem in v Sloveniji od leta 1918 do danes. V ta namen bodo v okviru projekta analizirani izbrani konservatorski projekti, ki 1) izkazujejo celostno ohranjanje naravne in kulturne dediščine, vključno z elementi krajinske arhitekture in varstva okolja, 2) so  jih vodile ženske strokovnjakinje in 3) so bili izvedeni na Finskem ali v Sloveniji v času od 1918 do danes. Projekt bo vseskozi upošteval tudi širše družbeno-politične in zgodovinske vidike v obeh državah, kot so njun položaj v hladni vojni, razvoj doktrine spomeniškega varstva in okoljevarstvena politika. Nujnost sodelovanja finskih in slovenskih raziskovalcev izhaja iz stanja raziskav, ki kaže na velike vrzeli v tematiki, in iz raziskovalnega interesa obeh ustanov. Strateški interes sodelovanja in s tem tudi pričakovani učinek predlaganega projekta je namreč opredelitev izhodišč za skupni mednarodni raziskovalni projekt, ki bo poglobljeno nagovoril tematiko in okvir raziskovanja razširil tudi na druge, manj raziskane predele severne, vzhodne in južne Evrope. Dodana vrednost predlagana projekta je tako 1) povezovanje humanistike in okoljskih študij, 2) raziskovalni pristop, ki povezuje celostno ohranjanje naravne in kulturne dediščine z ženskimi študijami, 3) vpeljava primerjalnih zgodovinskih vidikov med Finsko in Slovenijo, ki na področjih konservatorstva in ženskih študij še niso bili nagovorjeni in zato predstavljajo metodološki izziv in novost 4) okrepitev sodelovanja med raziskovalci obeh držav, ki bo potekalo na način izmenjave znanj, izkušenj in bo usmerjeno k opredelitvi skupnih prihodnjih raziskovalnih izzivov.  
Bilateralno sodelovanje poteka na naslednje načine: študijski obiski izbranih konservatorskih projektov, ki so jih vodile ženske in vključujejo naravno in/ali kulturno dediščino v obeh državah, študijski obiski izbranih dediščinskih ustanov v obeh državah (ustanove za spomeniško varstvo, muzeji, arhivi, knjižnice itd.) in skupne delavnice, namenjene izmenjavi znanj in izkušenj. 
V Sloveniji so študije konservatorskih projektov, ki so jih vodile ženske konservatorke in združujejo elemente kulturne in naravne dediščine, kot so gradova Branik in Kostel, nekdanji cistercijanski samostan Kostanjevica na Krki, rimska nekropola v Šempetru in tržnica v Ljubljani. Na Finskem se študije primerov osredotočajo na lokacije kulturne dediščine v gozdovih, kot so prazgodovinsko arheološko najdišče Cerkev velikanov (Giant’s Church) v zgodovinski pokrajini Ostrobotnija in nahajališča svetih kamnov (seidas), mesta čaščenja, povezana s starodavno kulturo ljudstva Samijev.

 

 


Faze projekta

•    Delavnica v Ljubljani (2021)
•    Delavnica v Helsinkih (2022)


Rezultati

Predavanje dr. Viktorja Pala (Univerza v Helskinkih): Okoljske spremembe na sodobnem Madržarskem, Historični seminar, ZRC SAZU, Ljubljana, 3. junij 2021.

Delavnica obeh partnerjev, ZRC SAZU, Ljubljana (23. 8. 2021).

Terensko in raziskovalno delo v Sloveniji, izvedeno 19. 8. - 25. 8. 2021.

Delavnica obeh partnerjev, Helsinki, Finska (18. 8. 2022).

Obisk Univerze v Helsinkih, Finska (19. in 22. 8. 2022).

Terensko in raziskovalno delo na Finskem, izvedeno 16. 8. - 25. 8. 2022.


Tip
Projekt

Tip projekta
bilateralni projekt

Raziskovalna področja
Umetnostna zgodovina H310