Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Izdelava in demonstracija modela za načrtovanje ohranjanja umetnostnozgodovinske dediščine v vojnih spopadih
 
Trajanje:
1. september 2007–30. november 2009

Vodja projekta