Art in Slovenia at a Cultural Crossroads

Izid nove monografije
Datum objave: 25. maj 2022

Izšla je naša nova publikacija Art in Slovenia at a Cultural Crossroads (ed. Mija Oter Gorenčič, Barbara Vodopivec). Pričujoče delo je po eni strani poklon večdesetletnemu znanstveno odličnemu raziskovalnemu delovanju inštituta in po drugi strani predstavitev dosežkov raziskovalcev širši strokovni javnosti v mednarodnem prostoru. Vsebuje izbor novejših znanstvenih razprav, ki vsaka na svoj način pomenijo korak naprej, bodisi da nagovarjajo povsem nova raziskovalna vprašanja, uvajajo nove metodološke pristope ali pa vpeljujejo še nenaslovljene primerjalne vidike in s tem umeščajo zgodovino umetnosti na Slovenskem v povsem nove razsežnosti razumevanja in interpretacij.

Raziskovalci inštituta smo se širši strokovni javnosti prvič predstavili že leta 2011, ko je izšla monografija z devetimi prevedenimi članki osmih avtorjev (Art History in Slovenia (ed. Barbara Murovec, Tina Košak), Ljubljana 2011). Dobrih deset let kasneje izdajamo monografijo, pri nastajanju katere je sodelovalo enkrat več raziskovalcev, saj se je v tem času število inštitutskih sodelavcev povečalo.

Publikacijo posvečamo 50-letnici delovanja samostojnega inštituta, danes imenovanega Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

VSEBINA_CONTENTS.pdf

UVODNIK_INTRODUCTION.pdf