13. april: Mednarodni dan raziskovanja provenience

Datum objave: 13. april 2022

Mednarodni dan raziskovanja provenience

Mednarodna skupnost vsako leto posveča drugo sredo v mesecu aprilu raziskovanju provenience. Sodelavci Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU ob tej priložnosti poudarjamo, da gre pri raziskovanju provenience za veliko več kot le za raziskave o izvoru in zgodovini lastništva umetniškega dela ali katerega koli drugega predmeta. Raziskovanje provenience umetnin je akademska disciplina z izredno družbeno in politično relevantnostjo in odgovornostjo (Provenance Research Day 2021, https://www.arbeitskreis-provenienzforschung.org/wp-content/uploads/2021/ 02/CfP_TdP_2021_engl.pdf), v okviru katere pa umetnostni zgodovinar v ospredje zanimanja vendarle postavlja umetnino, pri čemer celostno raziskuje njeno »zasebno življenje« in skuša uzreti spreminjajoče se podobe njenih nekdanjih kontekstov oziroma okolja, od koder izvira.

Ob mednarodnem dnevu raziskovanja provenience vas vabimo k branju znanstvenih in drugih prispevkov, ki so rezultat raziskovalnega dela zaposlenih na UIFS ZRC SAZU.

 

Kravtsov, Sergey R. (ur.), Vidmar, Polona (ur.). Jewish-Slavic cultural horizons : essays on Jewish history and art in Slavic lands. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2022. Jews and Slavs, vol. 27. ISBN 978-961-05-0623-2. ISSN 1580-1985.

https://uifs.zrc-sazu.si/sl/publikacije/jewish-slavic-cultural-horizons 2022

  • ISKRA, Anja. The Jews of Maribor and the fate of their artworks during the German occupation of the city. Str. 69-91, 474-475 [COBISS.SI-ID 102363907]
  • KOMIĆ MARN, Renata. Between two lines of fire : confiscations of Baron Carl Born's property during and after the Second World War. Str. 93-108, 475 [COBISS.SI-ID 102371075]
  • VODOPIVEC, Barbara. "He knows nothing" : on the return of archives and works od art from Austria to Yugoslavia after 1945. Str. 109-129, 476-477. [COBISS.SI-ID 102371587]

 

KOMIĆ MARN, Renata. Zaplemba - prenos - distribucija : slike grofa Attemsa iz gradu Slovenska Bistrica v slovenskih javnih zbirkah. V: Lein, Edgar (ur.), Vidmar, Polona (ur.). Frančišek Karel Remb in slikarstvo v habsburških dednih deželah okrog leta 1700 = Franz Carl Remp and painting in the Habsburg hereditary lands around 1700 = Franz Carl Remp und die Malerei in den habsburgischen Erblanden um 1700. Ljubljana: Založba ZRC, 2021. 26, [št.] 2, str. 81-125, ilustr. Acta historiae artis Slovenica, 26/2, 2021. ISBN 978-961-05-0568-6. ISSN 1408-0419. DOI: 10.3986/ahas.26.2.04

KOŠAK, Tina. Slike iz plemiških zbirk na Slovenskem na mednarodnem umetnostnem trgu : nekaj novih primerov. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino, ISSN 0023-4923. [Tiskana izd.], 2021, letn. 69, št. 2, str. 353-372, https://kronika.zzds.si/kronika/article/view/3860

VODOPIVEC, Barbara. Med vojno in mirom : vračanje umetnin po drugi svetovni vojni. Alternator : misliti znanost. 23. sept. 2021, št. 41

https://www.alternator.science/sl/daljse/med-vojno-in-mirom-vracanje-umetnin-po-drugi-svetovni-vojni/

KOMIĆ MARN, Renata, KOŠAK, Tina. New markets for old items : selling aristocratic collections of art and antiquities in interwar Slovenia. V: Lazzaro, Elisabetta (ur.), Moureau, Nathalie (ur.), Turpin, Adriana (ur.). Researching art markets : past, present and tools for the future, (Routledge research in the creative and cultural industries). London; New York: Routledge. 2021, str. 194-207 https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003018674-19/new-markets-old-items-renata-komi%C4%87-marn-tina-ko%C5%A1ak

KOMIĆ MARN, Renata. Zbirateljstvo in umetnostni trg v Ljubljani med obema vojnama na primeru razprodaje Strahlove zbirke. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 68, št. 1, str. 69-88, ilustr. ISSN 0023-4923.

https://kronika.zzds.si/kronika/article/view/801

Maja KAČ. Kako se je odrinjeno plemstvo reševalo z razprodajami umetnin : o razprodajah plemiških zbirk z dr. Renato Komić Marn in doc. dr. Tino Košak. MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal. 3. febr. 2020 ob 09:19, ilustr. ISSN 1581-372X. https://www.rtvslo.si/1920/kako-se-je-odrinjeno-plemstvo-resevalo-z-razprodajami-umetnin/513336 

KOMIĆ MARN, Renata. Portretne galerije Auerspergov na gradu Turjak. V: Preinfalk, Miha (ur.), Oter Gorenčič, Mija (ur.), Komić Marn, Renata (ur.). Grad Turjak. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. Knj. 1, str. 455-494, ilustr. Castellologica Slovenica, 2. ISBN 978-961-05-0448-1. ISSN 2591-2569. [COBISS.SI-ID 20186115] https://zimk.zrc-sazu.si/en/publikacije/turjak

Vidmar, Polona (ur.). Umetnostna in zgodovinska srečevanja z Judi na Slovenskem. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. Opera Instituti Artis Historiae. ISBN 978-961-05-0502-0.

https://uifs.zrc-sazu.si/en/publikacije/umetnostna-in-zgodovinska-srecevanja-z-judi-na-slovenskem#v

  • ISKRA, Anja. Usoda judovskih umetniških zbirk v času nemške okupacije Spodnje Štajerske. Str. 147-171. [COBISS.SI-ID 47282435]
  • KOMIĆ MARN, Renata. Usoda judovske premične kulturne dediščine na Slovenskem med drugo svetovno vojno in po njej : primer tržiškega veleposestnika Karla barona Borna. Str. 173-193. [COBISS.SI-ID 47283203]
  • VODOPIVEC, Barbara. Restitucija predmetov kulturne dediščine jugoslovanske provenience iz Avstrije : 1946-1952 : ničesar ne vé. Str. 195-234. [COBISS.SI-ID 47283459]

KOMIĆ MARN, Renata. Prispevek k rekonstrukciji nekdanje podobe Bornovega gradu v Puterhofu (Jelendolu). Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 68, št. 3, str. 681-706 https://kronika.zzds.si/kronika/article/view/2379 2020

KOMIĆ MARN, Renata. Obraz na porcelanu : Karl Strahl in starološka zbirka med letoma 1870 in 1918. Umetnostna kronika. 2020, [št.] 69, str. 6-21, ilustr. ISSN 1581-7512. [COBISS.SI-ID 50049795]

RITUPER RODEŽ, A. Nana. Želeli so "graščakov spominek" : kako so se razprodale ali razgubile plemiške zbirke pomurskih gradov : zbirka soboškega grofa Szaparyja je bila ena najpomembnejših in najkakovostnejših na Slovenskem, Intervju z Renato KOMIĆ MARN in Tino KOŠAK, Pén : Vestnikov mesečnik. ISSN 1318-6140. - št. 4 (30. apr. 2020), str. 4-5 https://vestnik.si/clanek/aktualno/mnogi-so-zeleli-grascakov-spominek-781929

VODOPIVEC, Barbara. Zakonodaja in institucionalni okvir transferjev predmetov kulturne dediščine v povojni Jugoslaviji. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 68, št. 2, str. 273-292

https://kronika.zzds.si/kronika/article/view/995

KOMIĆ MARN, Renata. "Če bo hotel muzej pridobiti kaj boljših stvari, bo moral za nakup tvegati večje vsote" : nakupi za Narodni muzej na dražbi Szapáryjeve zbirke v Murski Soboti. Acta historiae artis Slovenica. [Tiskana izd.]. 2019, 24, [št.] 1, str. 83-110, 190 https://doi.org/10.3986/ahas.v24i1.7584

VODOPIVEC, Barbara. Restitucija predmetov kulturne dediščine iz Avstrije v Jugoslavijo po letu 1945. Acta historiae artis Slovenica. [Tiskana izd.]. 2019, 24, [št.] 1, str. 111-130, 191

https://ojs.zrc-sazu.si/index.php/AHAS/article/view/7585

 KOMIĆ MARN, Renata. Saint Joseph and Baby Jesus by Valentin Metzinger and other paintings from the Strahl Collection in the Museum of Arts and Crafts in Zagreb. Radovi Instituta za povijest umjetnosti. 2018, br. 42, str. 141-152, 180, ilustr. ISSN 0350-3437. https://www.ipu.hr/content/radovi-ipu/RIPU-42-2018_141-152_Komic-Marn.pdf.

KOŠAK, Tina. Slikarska zbirka v dvorcu Betnava. V: Lazarini, Franci (ur.), Preinfalk, Miha (ur.). Dvorec Betnava, (Castellologica Slovenica, ISSN 2591-2569, 1). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2018, str. 289-321, ilustr. [COBISS.SI-ID 43242029]

KOMIĆ MARN, Renata, KOŠAK, Tina. Zbirka Ladislava grofa Szapáryja v Gradu Murska Sobota : izhodišča za nadaljnje raziskovanje. Umetnostna kronika. 2018, [št.] 58, str. 13-19, ilustr. ISSN 1581-7512. [COBISS.SI-ID 43061805]

KOMIĆ MARN, Renata. Ivan Grohar in njegov "mecen" Franc Dolenc v luči arhivskih virov. Acta historiae artis Slovenica. [Tiskana izd.]. 2014, [letn.] 19, [št.] 2, str. 209-226, 230, ilustr. ISSN 1408-0419. [COBISS.SI-ID 37971501]

KOŠAK, Tina. Saivejeva Alegorija pomladi med Gradcem, Dunajem in Ormožem. Acta historiae artis Slovenica. [Tiskana izd.]. 2012, 17, št. 1, str. 7-19, ilustr. ISSN 1408-0419. [COBISS.SI-ID 34693677]

KOŠAK, Tina. Slikarske zbirke v slovenskih gradovih : pogled skozi "Steletov objektiv". V: Preinfalk, Miha (ur.). Iz zgodovine slovenskih gradov. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2012. Letn. 60, [št.] 3, str. 583-598, ilustr. Kronika, letn. 60, 3. ISBN 978-961-6777-13-1. ISSN 0023-4923. http://hdl.handle.net/11686/30505.

KOMIĆ MARN, Renata. Po sledeh Strahlove zbirke. Zbornik za umetnostno zgodovino. Nova vrsta. [Tiskana izd.]. 2009, 45, str. 185-216. http://www.suzd.si/images/stories/pdf/st_45/ZUZ_45_2009_10_gradivo_Komic_185_216.pdf