Title:
Umetnostna in zgodovinska srečevanja z Judi na Slovenskem
Edited by:
Other authors:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Table of content

Oto Luthar, Polona Vidmar     Uvod. Na ramenih prednikov

Mija Oter Gorenčič     Ikonografske posebnosti pri upodobitvah Judov na slovenjgraškem Pasijonu
     The Iconographic Peculiarities in the Depiction of Jews in the Passion in Slovenj Gradec

Polona Vidmar     Mellifluus universalis sit noster potus et esus. K podobi Živega križa v župnijski cerkvi sv. Jurija na Ptuju
     Mellifluus universalis sit noster potus et esus. To the Depiction of the Living Cross in the Church of St. George in Ptuj

Aleš Maver     Judovska navzočnost na Slovenskem v srednjem veku v izbranih literarnih upodobitvah
     The Presence of Jews in Present-Day Slovenia in the Middle Ages. Through the Lens of Selected Literary Texts

Andrej Hozjan     Gradivo o prvih judovskih družinah na območju Prekmurja v 18. stoletju
     Documents on the First Jewish Families in Eighteenth-Century Prekmurje

Anja Iskra     Usoda judovskih umetniških zbirk v času nemške okupacije Spodnje Štajerske
     The Fate of Jewish Art Collections During the German Occupation of Lower Styria

Renata Komić Marn     Usoda judovske premične kulturne dediščine na Slovenskem med drugo svetovno vojno in po njej. Primer tržiškega veleposestnika Karla barona Borna
     The Fate of Movable Jewish Cultural Heritage in the Territory of Slovenia During and After World War II: The Case of the Tržič Landowner Baron Karl Born

Barbara Vodopivec     Ničesar ne vé. Restitucija predmetov kulturne dediščine jugoslovanske provenience iz Avstrije, 1946‒1952
     He Knows Nothing. The Restitution of Objects of Cultural Heritage of the Yugoslav Provenance from Austria, 1946‒1952

Apparatus    

Sodelavci    

Viri ilustracij    

 

More ...

 

Iztok Ilich: Umetnostna in zgodovinska srečevanja z Judi na Slovenskem; Bukla, januar-februar 2021

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0502-0

Specifications

hardback • 19 × 26,8 cm • 244 pages

Price

29,00 EUR (Regular)
24,00 EUR (Club)