Osnovni podatki
1. junij 2017 ob 18:00
Grad Slovenska Bistrica - Marijina kapela

Organizator
Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta
Zavod za kulturo Slovenska Bistrica
Opis

Vabimo vas na koncert ansambla musica cubicularis in otvoritev razstave Sakralno v profanem. O češčenju Marije in dobrega razbojnika: ikonografija poslikav v Attemsovih grajskih kapelah,
ki bosta 1. junija 2017 ob 18. uri v kapeli gradu Slovenska Bistrica.

Razstava Sakralno v profanem. O češčenju Marije in dobrega razbojnika' ikonografija poslikav v Attemsovih grajskih kapelah, ki jo je pripravila Barbara Murovec (Umetnostnozgodovinski inštitut
Franceta Steleta Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti), je eden od rezultatov raziskovalnega projekta Profano v sakralnem' reprezentacija posvetnih interesov v cerkveni
umetnosti (J6-6848), ki ga iz državnega prora;una sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Namen razstave je strokovni in širši javnosti predstaviti vsebino fresk v kapelah
Attemsovih gradov.

PROGRAM KONCERTA: zgibanka_slov_bistr_1_6_2017.pdf