Title:
Umetnostna kronika 70
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Table of content

UMETNOSTNA KRONIKA 70

uk_70_splet.pdf

 

VSEBINA

Mija Oter Gorenčič: Nasprotujoča si mnenja kot vabilo k dialogu

Igor Sapač: Obnovi Žičke kartuzije ob rob!
Od spomenika srednjega veka na slovenskem do spomenika sodobnega slovenskega klientelizma?

Matija Plevnik: Aktualni gradbeno-statični sanacijski posegi na redovni cerkvi sv. Janeza Krstnika

Rok Žnidaršič: Nadkritje razvalin cerkve sv. Janeza Krstnika v Žički kartuziji.
Vračanje k izhodiščem: zakaj konservacija in prezentacija arheoloških ostalin Žičkega samostana namesto njegove rekonstrukcije

Mija Oter Gorenčič: Evropske prakse pri prezentaciji razvalin (zgodnje)kartuzijanskih cerkva.
V razmislek ob posegih v Žički kartuziji

 

 

Publishing House

Založba ZRC

Specifications

paperback • 16,5 × 23,5 cm • 124 pages