Title:
Jože Plečnik – Jan Kotěra. Dopisovanje 1897–1921
Edited by:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Knjiga obsega Plečnikova pisma dunajskemu sošolcu in prijatelju, češkemu arhitektu Janu Kotěri (1871–1923), ohranjena v praškem Narodnem muzeju, in nekaj fragmentov Kotěrove pošte iz Arhitekturnega muzeja v Ljubljani.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6500-41-4

Specifications

hardback • 21 × 28 cm • 149 pages

Price

not for sale