Title:
Arhitekt Giorgio Massari (1687–1766). Sakralna arhitektura na Goriškem, v Furlaniji, Istri in Dalmaciji
Author:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Table of content

Predgovor

Uvod

Gorgio Massari

Beneška arhitektura na začetku 18. stoletja

Marangone

Arhitekt

Začetek kariere: prva dela

Massarijev prihod v Furlanijo

Prvo furlansko naročilo

Prva videmska dela

Fasada cerkve S. Antonio Abbate (1731–35) v Vidmu

Župnijska cerkev S. Maria Assunta (1731–49) v Codroipu

Samostanska naročila

Fasada barnabitskega kolegija (1732/33) v Vidmu

Samostanska cerkev Žalostne Matere božje (1732–44) v Vidmu

Samostanska cerkev S. Spirito (1737–52) v Vidmu in kapela S. Carlo Borromeo (1760/61–66) v Gorici

Samostanska cerkev S. Bernardino (1747–59) v Vidmu

Samostan S. Chiara (1741–51) v Čedadu

Samostanska cerkev Angelske Matere božje (1747–70) v Poreču

Kapela sv. Križa (1723–62) na Otoku pri Korčuli

Prenove stolnic

Stolna cerkev Marijinega vnebovzetja (1738–51) v Kopru

Stolna cerkev S. Maria Assunta (1766) v Čedadu

Oltarna arhitektura

Stebrni oltarji

Tabernakeljski oltarji

Razširjenost Massarijevih tipov oltarne arhitekture na Goriškem, V Furlaniji, Istri in Dalmaciji

Sklep

Summary

Priloge

Viri in literatura

Imensko kazalo

Krajevno kazalo

Viri ilustracij

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-047-0

Specifications

hardback • 19,5 × 27,5 cm • 271 pages

Price

not for sale