Arhitekt Giorgio Massari (1687–1766). Sakralna arhitektura na Goriškem, v Furlaniji, Istri in Dalmaciji

Author: Helena Seražin
Year: 2007Table of content

Predgovor

Uvod

Gorgio Massari

Beneška arhitektura na začetku 18. stoletja

Marangone

Arhitekt

Začetek kariere: prva dela

Massarijev prihod v Furlanijo

Prvo furlansko naročilo

Prva videmska dela

Fasada cerkve S. Antonio Abbate (1731–35) v Vidmu

Župnijska cerkev S. Maria Assunta (1731–49) v Codroipu

Samostanska naročila

Fasada barnabitskega kolegija (1732/33) v Vidmu

Samostanska cerkev Žalostne Matere božje (1732–44) v Vidmu

Samostanska cerkev S. Spirito (1737–52) v Vidmu in kapela S. Carlo Borromeo (1760/61–66) v Gorici

Samostanska cerkev S. Bernardino (1747–59) v Vidmu

Samostan S. Chiara (1741–51) v Čedadu

Samostanska cerkev Angelske Matere božje (1747–70) v Poreču

Kapela sv. Križa (1723–62) na Otoku pri Korčuli

Prenove stolnic

Stolna cerkev Marijinega vnebovzetja (1738–51) v Kopru

Stolna cerkev S. Maria Assunta (1766) v Čedadu

Oltarna arhitektura

Stebrni oltarji

Tabernakeljski oltarji

Razširjenost Massarijevih tipov oltarne arhitekture na Goriškem, V Furlaniji, Istri in Dalmaciji

Sklep

Summary

Priloge

Viri in literatura

Imensko kazalo

Krajevno kazalo

Viri ilustracij
price


Keywords
baroque
church architecture
Dalmatia
Friuli
Istria
Massari, Giorgio
Venetian architects
Venetian architecture
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR