Title:
Arhitekt Giorgio Massari (1687–1766). Sakralna arhitektura na Goriškem, v Furlaniji, Istri in Dalmaciji
Author:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Znanstvena monografija, ki sodi na področja humanistike, umetnostne zgodovine in arhitekture, obravnava v mednarodni znanstveni in strokovni literaturi slabo poznana in nekatera povsem neznana dela iz bogatega opusa najpomembnejšega beneškega arhitekta prve polovice 18. stoletja Giorgija Massarija (1687–1766), ki so nastala po njegovih načrtih na Goriškem, v Furlaniji, Istri in Dalmaciji. Prinaša nova spoznanja o arhitektovi formaciji in njegovem delovanju na tem geografskem območju (bil je npr. avtor načrtov za prenovo stolnice v Kopru) ter o širjenju vpliva njegovih del na gradnjo cerkva v slovenskem Primorju in na Primorskem. Snoval je »celostne umetnine«, arhitekture z detajlnimi načrti za njihovo opremo, od kiparskega okrasja in poslikav, do okvirjev oltarnih slik in pohištva.

Table of content

Predgovor

Uvod

Gorgio Massari

Beneška arhitektura na začetku 18. stoletja

Marangone

Arhitekt

Začetek kariere: prva dela

Massarijev prihod v Furlanijo

Prvo furlansko naročilo

Prva videmska dela

Fasada cerkve S. Antonio Abbate (1731–35) v Vidmu

Župnijska cerkev S. Maria Assunta (1731–49) v Codroipu

Samostanska naročila

Fasada barnabitskega kolegija (1732/33) v Vidmu

Samostanska cerkev Žalostne Matere božje (1732–44) v Vidmu

Samostanska cerkev S. Spirito (1737–52) v Vidmu in kapela S. Carlo Borromeo (1760/61–66) v Gorici

Samostanska cerkev S. Bernardino (1747–59) v Vidmu

Samostan S. Chiara (1741–51) v Čedadu

Samostanska cerkev Angelske Matere božje (1747–70) v Poreču

Kapela sv. Križa (1723–62) na Otoku pri Korčuli

Prenove stolnic

Stolna cerkev Marijinega vnebovzetja (1738–51) v Kopru

Stolna cerkev S. Maria Assunta (1766) v Čedadu

Oltarna arhitektura

Stebrni oltarji

Tabernakeljski oltarji

Razširjenost Massarijevih tipov oltarne arhitekture na Goriškem, V Furlaniji, Istri in Dalmaciji

Sklep

Summary

Priloge

Viri in literatura

Imensko kazalo

Krajevno kazalo

Viri ilustracij

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-047-0

Specifications

hardback • 19,5 × 27,5 cm • 271 pages

Price

not for sale