Basic information
Original title:
Samostani - povezovalci evropskega umetnostnega prostora
Researchers involved:
, , , , ,
 
Duration:
1 May 2009–30 April 2012
Link SICRIS:
Monasteries - Cohesive Strings of the European Art Scene
Code:
J6-2140
Description

Monasteries were important centres of cultural-historical, artistic, scientific and spiritual development in Europe both in the Middle Ages and in Modern Time. Due to close connections with the orders' parent monasteries, artistic innovations spread rapidly from one land to another, and frequently artists travelled themselves, thus directly bringing the most progressive trends in the sphere of artistic creativity also to the Slovene lands. Numerous monuments of the highest quality on the Slovene territory were created exactly within the framework of monastic art; and, above all, via monastic connections they were integrated in the European artistic and spiritual context, but they have nevertheless too often been studied in an isolated way. Insufficient attention has been paid to numerous aspects in the research into medieval and modern monastic art in Slovenia: integration of the monuments in the contemporary European monastic art; the influence of monastic art on non-monastic sacred as well as secular art; itinerant artists and the connections between the patrons in the monasteries of the same order; typological and stylistic development of individual segments within monastic art (e.g. early architecture, architectural sculpture, painting, book illumination); spiritual context of the patronage; reception and the significance of monastic art.

The research will render possible the evaluation and a more accurate placing of Slovene monuments of monastic art into the European context. It will be based on the study of archival sources in native and foreign archives, mainly those in monasteries, on field work and on a more exhaustively prepared documentation about individual monuments and works of art (the research will also involve connections with other European countries, mainly those of Central Europe, and exchange of knowledge with them, and it will necessarily include the interdisciplinary knowledge, particularly that from the fields of theology, history, literature and music). Apart from the best researched Jesuits, it will concentrate on the selected monasteries of the Cistercians, Carthusians, Franciscans, Benedictines and Augustinians in Inner Austria.

The results of the research will be published in internationally recognized scholarly journals, thus disseminating the knowledge about the role of the monasteries in the development of art in the European context, since up to now Slovene monuments have not been sufficiently presented to foreign scholarly public and hence not included in the surveys of European art. The findings will also be useful to other humanities, tourism, education and preservation and presentation of monastic artistic monuments and collections.

The project will be carried out by the researchers of the France Stele Institute of Art History; they will concentrate on the selected monuments (religious orders) and the respective problematics. The research is thematically related to the institute's research programme Slovene Artistic Identity in European Context (P6-0061, 2009-2014) and to other research themes of the institute.

Project steps

The first year of the project (1.5.2009-30.4.2010)

 • Introductory meeting of the members of the project team
 • Review and analysis of existing literature
 • Archival research work
 • Field work with documenting of art monuments and monastic collections
 • Establishment of the database Monasteries in Slovenia
 • Presentation of the first results at symposiums and conferences
 • Announcement of the first final research results

 

The second year of the project (1.5.2010-30.4.2011)

 • Archival research work
 • Research work in libraries and archives in Slovenia and abroad
 • Participation in workshops and conferences with presentations of research results
 • Publication of research results
 • Further work on the database Monasteries in Slovenia
 • A collection of Romanesque monastic building plastic in digital form
 • Art of the Franciscan monastery (exhibition in Brežice)

 

The third year of the project (1.5.2011-30.4.2012)

 • Archival research work
 • Research work in libraries and archives in Slovenia and abroad
 • Participation in workshops and conferences with presentations of research results
 • Publication of research results
 • Further work on the database Monasteries in Slovenia
 • Final foreign language monograph with contributions from research group members
Results

RESEARCH RESULTS

1.01 Original scientific article

LAVRIČ, Ana. Kult in likovne upodobitve sv. Jožefa, zavetnika Kranjske, pri ljubljanskih diskalceatih. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino, ISSN 0023-4923, 2010, 58, 2, str. 383-400, ilustr. http://hdl.handle.net/11686/15499. [COBISS.SI-ID 31607853]

LAVRIČ, Ana. Portret knezoškofa Adama Friedricha von Seinsheima pri novomeških frančiškanih. Acta historiae artis Slovenica. ISSN 1408-0419. - Št. 15 (2010), str. 139-148 [COBISS.SI-ID: 32134445]

LAVRIČ, Ana. Ljubljanske baročne bratovščine in njihovo umetnostno naročništvo. Bratovščine pri redovnih cerkvah. Arhivi : glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije. ISSN 0351-2835. - Letn. 34, št. 1 (2011), str. 41-64 [COBISS.SI-ID: 1282677]  http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-DEDYNKW8

LAVRIČ, Ana. The iconography of saints in baroque Ljubljana : per imagines ... sanctos, quorum illae similitudinem gerunt, veneremur. Acta historiae artis Slovenica. ISSN 1408-0419. - 16, št. 1/2 (2011), str. 45-69 [COBISS.SI-ID: 33515309]

LAVRIČ, Ana. Prispevek k stavbni zgodovini samostana in cerkve bosonogih avguštincev v Ljubljani. Acta historiae artis Slovenica. ISSN 1408-0419. - 17, št. 2 (2012), str. 103-136 [COBISS.SI-ID: 35096621]

OTER GORENČIČ, Mija. Romanische Funde im Sitticher Kreuzgang. Cistercienser Chronik. ISSN 0379-8291. - Jg. 117, H. 1 (2010), str. 63-69 [COBISS.SI-ID: 31960877]

SERAŽIN, Helena. Marijin oltar v santuario dell'Apparizione di S. Vio na Pellestrini : Giovanni Battista Mazzoleni (1699-1769) - kipar in štukater?. Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419. [Tiskana izd.], 2009, 14, str. 145-160, ilustr. [COBISS.SI-ID 30846253]

SERAŽIN, Helena. A ʼVenetianʼ discalced Carmelite church in the Habsburg lands. Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419. [Tiskana izd.], 2012, 17, št. 2, str. 91-102, ilustr. [COBISS.SI-ID 35096365]

1.02 Review article

LAVRIČ, Ana. The iconography of saints in baroque Ljubljana : per imagines ... sanctos, quorum illae similitudinem gerunt, veneremur. Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419. [Tiskana izd.], 2011, 16, št. 1/2, str. 45-69, ilustr. [COBISS.SI-ID 33515309]

1.12 Published scientific conference contribution abstract

KLEMENC, Alenka. Iz pisama Branka Fučića Franceu Stelèu. V: "Az grišni diak Branko pridivkom Fučić" : raspored rada i sažetci izlaganja. Malinska-Dubašnica: Općina. 2009, str. 37. [COBISS.SI-ID 29252141]

LAVRIČ, Ana. Ikonografija sv. Antona Padovanskega. V: Tri stoletja brežiških frančiškanov : [povzetki]. Brežice [i. e. Ljubljana]: Brat Frančišek. 2009, str. 13-14. [COBISS.SI-ID 30037037]

LAVRIČ, Ana, RESMAN, Blaž. Stvari gredo (včasih tudi) narobe : prenove baročnih oltarjev skozi oči umetnostnega zgodovinarja. V: MUROVEC, Barbara (ur.). Dediščina za življenje : ohranjanje za raziskovanje - raziskovanje za ohranjanje : programska knjižica. Ljubljana: Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU. 2010, str. 11. [COBISS.SI-ID 31435309]

LAVRIČ, Ana. Samostan in cerkev bosonogih avguštincev v Ljubljani: oprema in inventar ob razpustu. V: LAVRIČ, Ana (ur.), MUROVEC, Barbara (ur.). Samostani in umetnost : programska knjižica. [Ljubljana: Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU. 2012], str. 4. [COBISS.SI-ID 34116653]

MUROVEC, Barbara. Serija slik frančiškanskih svetnikov iz brežiškega samostana. V: Tri stoletja brežiških frančiškanov : [povzetki]. Brežice [i. e. Ljubljana]: Brat Frančišek. 2009, str. 13. [COBISS.SI-ID 30036269]

ZAPLETALOVÁ, Jana, MUROVEC, Barbara. Iz enega morja v drugo: umetnostna ustvarjalnost družine Gionima v Benetkah. V: KAMIN KAJFEŽ, Vesna (ur.). Mednarodni znanstveni sestanek Beneška dediščina na obalah Jadrana: umetnostni tokovi med terrafermo, Istro in Dalmacijo v 17. in 18. stoletju : Izola, 9.-11. oktober 2009 : [program in povzetki] = International scientific conference Venetian heritage on the shores of the Adriatic sea: artistic exchange between the Terraferma, Istria and Dalmatia in the seventeenth- and eighteenth centuries : Izola, 9-11 October 2009 : [program and abstracts] = Convegno scientifico internazionale Patrimonio culturale veneziano sull'Alto Adriatico: contatti artistici fra terraferma, Istria e Dalmazia nel sei e settecento : Isola, 9-11 ottobre 2009 : [programma e riassunti], (Glasnik ZRS Koper, ISSN 1318-9131, Letn. 14, št. 8). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče. 2009, letn. 14, št. 8, str. 46. [COBISS.SI-ID 33409581]

RESMAN, Blaž. Vloga samostanov v urbanistični podobi mest - primer Ljubljana. V: LAVRIČ, Ana (ur.), MUROVEC, Barbara (ur.). Samostani in umetnost : programska knjižica. [Ljubljana: Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU. 2012], str. 6. [COBISS.SI-ID 34124077]

SERAŽIN, Helena. Arhitektura brežiške frančiškanske cerkve in samostana. V: Tri stoletja brežiških frančiškanov : [povzetki]. Brežice [i. e. Ljubljana]: Brat Frančišek. 2009, str. 12. [COBISS.SI-ID 30035757]

SERAŽIN, Helena. Massarijeva arhitekturna "šola" na beneški terrafermi. V: KAMIN KAJFEŽ, Vesna (ur.). Mednarodni znanstveni sestanek Beneška dediščina na obalah Jadrana: umetnostni tokovi med terrafermo, Istro in Dalmacijo v 17. in 18. stoletju : Izola, 9.-11. oktober 2009 : [program in povzetki] = International scientific conference Venetian heritage on the shores of the Adriatic sea: artistic exchange between the Terraferma, Istria and Dalmatia in the seventeenth- and eighteenth centuries : Izola, 9-11 October 2009 : [program and abstracts] = Convegno scientifico internazionale Patrimonio culturale veneziano sull'Alto Adriatico: contatti artistici fra terraferma, Istria e Dalmazia nel sei e settecento : Isola, 9-11 ottobre 2009 : [programma e riassunti], (Glasnik ZRS Koper, ISSN 1318-9131, Letn. 14, št. 8). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče. 2009, letn. 14, št. 8, str. 37. [COBISS.SI-ID 30572845]

SERAŽIN, Helena. A "Venetian" discalced Carmelite church in Habsburg lands. V: Abstract of papers presented at the 65th annual conference of the Society architectural historians, Detroit, Michigan, April 18-22, 2012. [Chicago]: Society of Architectural historians. 2012, str. 82. [COBISS.SI-ID 34161453]

1.16 Independent scientific component part or a chapter in a monograph

MUROVEC, Barbara. Netherlandish painters in Ljubljana : a work by Peter Auwercx in the Ursuline church. V: KROUPA, Jiří (ur.), ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela (ur.), KONEČNÝ, Lubomír (ur.). Orbis artium : k jubileu Lubomíra Slavíčka, (Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filozofická fakulta, ISSN 1211-3034, št. 382). 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita. 2009, str. 175-181, ilustr. [COBISS.SI-ID 30849581]

OTER GORENČIČ, Mija. The role and significance of the former Carthusian monastery at Žiče in Slovenian medieval architecture and in a wider European context. V: GOLEŽ, Mateja (ur.). Revitalization of the Carthusian Monastery at Žiče. Ljubljana: Zavod za gradbeništvo Slovenije: = Slovenian National Building and Civil Engineering Institute. 2009, str. 13-21, ilustr. [COBISS.SI-ID 30915117]

OTER GORENČIČ, Mija. Le décor sculpté des premieres chartreuses. V: HOGG, James (ur.), GIRARD, Alain (ur.), LE BLÉVEC, Daniel (ur.). Les Chartreuses de la Provincia Burgundiae, aujourd'hui dans le département de l'Ain et l'Ordre des Chartreux, (Analecta Cartusiana, 260). Salzburg: Universität, Institut für Anglistik und Amerikanistik. 2011, vol. 2, str. 271-296, ilustr. [COBISS.SI-ID 32992301]

OTER GORENČIČ, Mija. Architectural sculpture of the high Middle Ages at the Cistercian monastery church at Kostanjevica na Krki (Landstrass) and its European context. V: MUROVEC, Barbara (ur.), et al. Art history in Slovenia, (Opera Instituti Artis Historiae). Ljubljana: Založba ZRC. 2011, str. 83-100, 264-265, ilustr. [COBISS.SI-ID 33332525]

SERAŽIN, Helena. Architect Giorgio Massari (1687-1766), sacred architecture in the county of Gorizia, Friuli, Istria and Dalmatia. V: MUROVEC, Barbara (ur.), et al. Art history in Slovenia, (Opera Instituti Artis Historiae). Ljubljana: Založba ZRC. 2011, str. 147-174, 266-267, ilustr. [COBISS.SI-ID 33323821]

SERAŽIN, Helena. Arhitektura brežiške frančiščanske cerkve in samostana. V: ŠKOFLJANEC, Jože (ur.), AMBROŽIČ, Matjaž. S patri smo si bili dobri : tri stoletja brežiških frančiškanov : [zbornik znanstvenih razprav], (Zbirka Brežiške študije, 4). Krško: Zavod Neviodunum; Ljubljana: Brat Frančišek. 2013, str. 139-167, ilustr. [COBISS.SI-ID 1600629]

1.26 Scientific entry in dictionary, encyclopaedia or lexicon

RESMAN, Blaž. Grumnik (Grobnigk; Gromenich; Gromnikh; Grumenig), Franz (Francesco). V: Allgemeines Künstlerlexikon : die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. München; Leipzig: K. G. Saur; Berlin; New York: W. de Gruyter, 2009, bd. 63: Grondona-Grysuk, str. 438. [COBISS.SI-ID 30571565]

2.01 Professional monograph

OTER GORENČIČ, Mija. Deformis formositas ac formosa deformitas : samostanska stavbna plastika 12. in 13. stoletja v Sloveniji. Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009. ISBN 978-961-254-116-3. [COBISS.SI-ID: 244411136] Članki in drugi sestavni deli

Samostanska umetnost = Monastic art and architecture, (Acta historiae artis Slovenica, 2012, 17/2). LAVRIČ, Ana (glavni urednik), MUROVEC, Barbara (glavni urednik). Ljubljana: Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU: = France Stele Institute of Art History ZRC SAZU, 2012. 202 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 35043885]

 

SOCIO-ECONOMIC IMPACTS

1.04 Professional article

LAVRIČ, Ana. Uničeni in ogroženi spomeniki. 1, Kongresni trg in uršulinska cerkev sv. Trojice. Umetnostna kronika, ISSN 1581-7512, 2011, [Št.] 32, str. 69-71. [COBISS.SI-ID 33208877]

2.02 Professional monograph

RESMAN, Blaž. Uršulinke v Ljubljani [strokovna monografija]. Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2010. ISBN 978-961-6037-59-4. [COBISS.SI-ID: 256266240]

RESMAN, Blaž. Ursuline Convent in Ljubljana, (Cultural and natural monuments of Slovenia, no. 213). Ljubljana: Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia, 2010. 100 str., fotogr. ISBN 978-961-6037-62-4. [COBISS.SI-ID 261406720]

3.12 Exhibition

MUROVEC, Barbara. Dediščina izgnanih : tri stoletja brežiških frančiškanov : razstava v Galeriji Posavskega muzeja Brežice, 18. november 2010 - 15. januar 2011. Brežice, 2010. [COBISS.SI-ID 32500269]

https://www.brezice.si/objave/zanimivo/2010112608442503/Razstava%20o%20treh%20stoletjih%20fran%C4%8Di%C5%A1kanov%20v%20Bre%C5%BEicah/

3.15 Unpublished conference contribution

LAVRIČ, Ana, RESMAN, Blaž. Stvari gredo (včasih tudi) narobe : prenove baročnih oltarjev skozi oči umetnostnega zgodovinarja : [predavanje 14.5.2010 na 4. posvetu slovenskih umetnostnih zgodovinarjev Dediščina za življenje : ohranjanje za raziskovanje, raziskovanje za ohranjanje, Prešernova dvorana SAZU, 13.-15.5.2010]. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 31434285]

LAVRIČ, Ana. Samostan in cerkev bosonogih avguštincev v Ljubljani: oprema in inventar ob razpustu : [predavanje na znanstvenem posvetu "Samostani in umetnost" na temo projektov Samostani - povezovalci evropskega umetnostnega prostora in Ljubljanski barok - materialna kultura in duhovni kontekst, 25.4.2012, Prešernova dvorana SAZU]. Ljubljana, 2012. Str. 4. [COBISS.SI-ID 34137133]

MUROVEC, Barbara. Baročno slikarstvo in redovna ikonografija : [predavanje na znanstvenem posvetu "Samostani in umetnost" na temo projektov Samostani - povezovalci evropskega umetnostnega prostora in Ljubljanski barok - materialna kultura in duhovni kontekst, 25.4.2012, Prešernova dvorana SAZU]. Ljubljana, 2012. [COBISS.SI-ID 34138669]

RESMAN, Blaž. Vloga samostanov v urbanistični podobi mest - primer Ljubljana : [predavanje na znanstvenem posvetu "Samostani in umetnost" na temo projektov Samostani - povezovalci evropskega umetnostnega prostora in Ljubljanski barok - materialna kultura in duhovni kontekst, 25.4.2012, Prešernova dvorana SAZU]. Ljubljana, 2012. [COBISS.SI-ID 34139181]

SERAŽIN, Helena. A "Venetian" discalced Carmelite church in Habsburg lands : [predavanje "Not the Jesuits: "other" counter-reformational architecture, 65th annual conference SAH 2012-Society of Architectural Historians, Detroit, Michigan, 18.-22.4.2012]. Detroit, 2012. [COBISS.SI-ID 34124589]

https://www.sah.org/docs/misc-resources/sah_12_program_web-final.pdf?sfvrsn=0

3.16 Unpublished invited conference lecture

LAVRIČ, Ana. Ikonografija sv. Antona Padovanskega. Brežice, 2009. [COBISS.SI-ID 30049069]

MUROVEC, Barbara. Serija slik frančiškanskih svetnikov iz brežiškega samostana. Brežice, 2009. [COBISS.SI-ID 30048813]

ZAPLETALOVÁ, Jana, MUROVEC, Barbara. Iz enega morja v drugo: umetnostna ustvarjalnost družine Gionima v Benetkah. Izola, 2009. [COBISS.SI-ID 30575917]

OTER GORENČIČ, Mija. Les décors sculptés des premiers monastères de l'Ordre des Chartreux : [Analecta cartusiana, Colloque international d'histoire, Les chartreuses de la provincia Burgundiae, Aujourd'hui dans le departement de l'Ain et l'Ordre des Chartreux, Belley (Ain, France) 20-22 juillet 2010]. Belley (Ain), 2010. [COBISS.SI-ID 31960365]

SERAŽIN, Helena. Arhitektura brežiške frančiškanske cerkve in samostana. Znanstveni simpozij Tri stoletja brežiskih frančiškanov, Pokrajinski muzej Brežice, 12.-13.6.2009. [COBISS.SI-ID 30048557]

SERAŽIN, Helena. Massarijeva arhitekturna "šola" na beneški terrafermi. Izola, 2009. [COBISS.SI-ID 30574637]

Guided tour

Murovec, Barbara. Strokovno vodstvo po razstavi Dediščina izgnanih: tri stoletja brežiških frančiškanov : Posavski muzeja Brežice, 9.1.2011 [COBISS.SI-ID: 32502317]

Editorial work

Acta historiae artis Slovenica. Lavrič, Ana (glavni urednik 2009-2010). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta, 1996-. ISSN 1408-0419. http://uifs1.zrc-sazu.si/?q=/node/20. [COBISS.SI-ID 64217856]

LAVRIČ, Ana (urednik), MUROVEC, Barbara (urednik). Samostani in umetnost : programska knjižica. [Ljubljana: Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU, 2012]. 7 str. [COBISS.SI-ID 34091565]

LAVRIČ, Ana (glavni urednik), MUROVEC, Barbara (glavni urednik). Samostanska umetnost = Monastic art and architecture, (Acta historiae artis Slovenica, 2012, 17/2). Ljubljana: Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU: = France Stele Institute of Art History ZRC SAZU, 2012. 202 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 35043885]

Scientific conference

Znanstveni posvet Samostani in umetnost, ZRC SAZU, Prešernova dvorana, 25.4.2012

https://uifs.zrc-sazu.si/sl/dogodki/enodnevni-znanstveni-posvet-samostani-in-umetnost#v

Database

 • Samostani na Slovenskem
 • Korpus romanske samostanske stavbne plastike (Mija Oter Gorenčič)

Funded by

The research project Monasteries - Cohesive Strings of the European Art Scene (J6-2104

Fields of research

Art history H310 

Keywords

monasteries • art • architecture • monastic orders • artists' migrations • arts' migrations • Europe • Slovenia