Skip to main content
Manuela Dajnko

asistentkamanuela.dajnko@zrc-sazu.si
Področja raziskav:

umetnost 20. stoletja, knjižna ilustracija, povezave med literaturo in likovno umetnostjo

Manuela DAJNKO, Lugaričevi Pesniki, v: Albin Lugarič (1927–2014): iz umetnikove zapuščine, Ptuj 2016.
Manuela DAJNKO, Literarno-likovna medmedialnost v izbranih besedilih slovenske književnosti 1. polovice 20. stoletja, Maribor 2017 (magistrsko delo).
Manuela DAJNKO, Ilustracija v starejših knjižnih izdajah Ivana Cankarja, Maribor 2019 (magistrsko delo).

Raziskovalna področja
Umetnostna zgodovina H310