Raziskovalna dejavnost

Področja raziskav:

umetnost 20. in 21. stoletja,  zgodovina in metodologija umetnostne zgodovine ter kulturna zgodovina

Izbrani projekti
Soavtorica projekta Hostel Celica, kjer vodi galerijo Srečišče, kustosinja številnih razstav sodobnih umetnikov in razstavnega cikla Umetnice v Celici.

 

 

Izbrane publikacije

Jure Zadnikar : z drugega konca : slike, risbe, akvareli, Ljubljana 2014.
Rožnik, (Umetnine v žepu, 6), Ljubljana 2012.
Žiga Okorn. Liebe gegen angst : Galerie Schleifmühlgasse 12-14, Wien  2012.
Cukrarna, (Umetnine v žepu, 3), Ljubljana 2010.
Podoba dobe = Images of the age. V: KOČICA Jiři (ed.) Etični uvidi umetnost, Ljubljana 2001, 12-19.

Življenjepis

Zaposlena je kot vodja knjižnice na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, dopolnilno je zaposlena na 
Umetnostnozgodovinskem inštitutu Franceta Steleta ZRC SAZU, kjer kot asistentka sodeluje pri umetnostnozgodovinskih raziskavah.

Raziskovalna področja

Umetnostna zgodovina H310