znanstvena sodelavka

Telefon:
+386(0)14706521
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Področja raziskav:

zgodovina slikarstva, profana ikonografija (zlasti žanrskega slikarstva), zbirateljstvo, umetnostni okus v zgodnjem novem veku.

Pedagoška dejavnost:

Oddelek za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru.

Projekti: (SICRIS)

Izbrane publikacije

Tina KOŠAK, Slikarske zbirke grofov Herberstein. Zbirka Erazma Friderika grofa Herbersteina v gradu Hrastovec in v Gradcu, Acta historiae artis Slovenica, 19/1, 2014, str. 53–91.

Tina KOŠAK, Slikarske zbirke v slovenskih gradovih. Pogled skozi "Steletov objektiv", Iz zgodovine slovenskih gradov. Kronika (ur. Miha Preinfalk), 60/3, 2012, str. 583–598. 

Tina KOŠAK, Saivejeva Alegorija pomladi med Gradcem, Dunajem in Ormožem, Acta historiae artis Slovenica, 17, 2012, str. 7–19.

Barbara MUROVEC, Tina KOŠAK (ur.), Art History in Slovenia, Ljubljana 2011.

Tina KOŠAK, Trije novoodkriti lastniki Almanachovih slik, Zbornik za umetnostno zgodovino, n. s.  46, 2010, str. 276–297.

Vse publikacije (COBISS) >>