asistentka z doktoratom, vodja knjižnice

Telefon:
+386(0)14706187
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Področja raziskav:

zasebne umetniške zbirke na Slovenskem pred letom 1945; zbirateljstvo in umetnostni trg; provenienca umetnin; slikani portret

Projekti: (SICRIS)

Izbrane publikacije

Renata KOMIĆ MARN, Ivan Grohar in njegov "mecen" Franc Dolenc v luči arhivskih virov, Acta historiae artis Slovenica, 19/2, 2014, str. 209-226, 230 [COBISS.SI-ID 37971501

Renata KOMIĆ MARN, Men on horseback. Role and reception of the equestrian monument in Slovenia / Možje na konjih. Vloga in recepcija konjeniškega spomenika na Slovenskem. Acta historiae artis Slovenica, 18/2, 2013, str. 75-94, 95-114, 185-186 [COBISS.SI-ID 36480557]

Renata KOMIČ, Po sledeh Strahlove zbirke, Zbornik za umetnostno zgodovino, n. v. 45, 2009, str. 185−216 [COBISS.SI-ID 514326143

Vse publikacije (COBISS) >>

Raziskovalna področja

Umetnostna zgodovina H310 • Slikarstvo H311