asistentka z doktoratom, vodja knjižnice

Telefon:
+386(0)14706188
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Področja raziskav:

zasebne umetniške zbirke na Slovenskem pred letom 1945; zbirateljstvo in umetnostni trg; provenienca umetnin; slikani portret

Projekti: (SICRIS)

Izbrane publikacije

Renata KOMIĆ MARN, Upodobitev lisjaka romarja v cerkvi sv. Urha pri Maršičih v evropskem kontekstu. Ikonografski, likovni in zgodovinski viri, Profano v sakralnem. Študije o vizualizaciji posvetnih teženj in motivov v sakralni umetnosti (ur. Mija Oter Gorenčič), Ljubljana 2019 (Opera Instituti Artis Historiae), str. 97–129 [COBISS.SI-ID 44418861]

Renata KOMIĆ MARN, Saint Joseph and Baby Jesus by Valentin Metzinger and other paintings from the Strahl Collection in the Museum of Arts and Crafts in Zagreb, Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 42, 2018, str. 141–152, 180 [COBISS.SI-ID 44241453]

Renata KOMIĆ MARN, Od zbiralca do poznavalca. Ob 200-letnici rojstva Edvarda viteza pl. Strahla (1817-1884), Loški razgledi, 64, 2017, str. 103–123 [COBISS.SI-ID 43398701]

Renata KOMIĆ MARN, Men on horseback. Role and reception of the equestrian monument in Slovenia / Možje na konjih. Vloga in recepcija konjeniškega spomenika na Slovenskem. Acta historiae artis Slovenica, 18/2, 2013, str. 75-94, 95-114, 185-186 [COBISS.SI-ID 36480557]

Vse publikacije (COBISS) >>

Raziskovalna področja

Umetnostna zgodovina H310 • Slikarstvo H311 

Priznanja in nagrade

Priznanje Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani za najboljšo doktorsko disertacijo na področju humanistike v študijskem letu 2015/16