Research Assistant, Head of Library

Phone:
+386(0)14706188
E-mail:
Links:
Research interests

Research interests:

private art collections in Slovenia before 1945; art collecting and art market; provenance research; portrait painting.

Research projects: (SICRIS)

Selected publications

 

KOMIĆ MARN, Renata. “If the museum wishes to obtain better things, it will have to risk higher sums.” The Acquisitions for the National Museum at the Auction of the Szapáry Collection in Murska Sobota. Acta historiae artis Slovenica, 24/1, str. 83-110, 190, ilustr. [COBISS.SI-ID 44965677]

Renata KOMIĆ MARN, Upodobitev lisjaka romarja v cerkvi sv. Urha pri Maršičih v evropskem kontekstu. Ikonografski, likovni in zgodovinski viri, Profano v sakralnem. Študije o vizualizaciji posvetnih teženj in motivov v sakralni umetnosti (ur. Mija Oter Gorenčič), Ljubljana 2019 (Opera Instituti Artis Historiae), str. 97–129 [COBISS.SI-ID 44418861]

Renata KOMIĆ MARN, Saint Joseph and Baby Jesus by Valentin Metzinger and other paintings from the Strahl Collection in the Museum of Arts and Crafts in Zagreb, Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 42, 2108, str. 141–152, 180 [COBISS.SI-ID 44241453]

Renata KOMIĆ MARN, Od zbiralca do poznavalca. Ob 200-letnici rojstva Edvarda viteza pl. Strahla (1817-1884), Loški razgledi, 64, 2017, str. 103–123 [COBISS.SI-ID 43398701]

Renata KOMIĆ MARN, Men on horseback. Role and reception of the equestrian monument in Slovenia / Možje na konjih. Vloga in recepcija konjeniškega spomenika na Slovenskem. Acta historiae artis Slovenica, 18/2, 2013, str. 75-94, 95-114, 185-186 [COBISS.SI-ID 36480557]

Renata KOMIČ, Po sledeh Strahlove zbirke, Zbornik za umetnostno zgodovino, n. v. 45, 2009, str. 185−216 [COBISS.SI-ID 514326143

Vse publikacije (COBISS) >> 

All publications (COBISS) >>

Research areas

Art history H310 • Painting H311 

Recognitions & awards

Award for the Best PhD Dissertation in Humanities for the year 2015/2016, Faculty of Arts, University of Ljubljana, Slovenia