Research Fellow, Head of Library

Phone:
+386(0)14706188
E-mail:
Links:
Research interests

Research interests:

private art collections in Slovenia; art collecting and art market; provenance research; portrait painting.

Research projects: (SICRIS)

Selected publications

KOMIĆ MARN, Renata. Portretne galerije Auerspergov na gradu Turjak. V: PREINFALK, Miha (ur.), OTER GORENČIČ, Mija (ur.), KOMIĆ MARN, Renata (ur.). Grad Turjak, (Castellologica Slovenica, ISSN 2591-2569, 2). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2020, knj. 1, str. 455-494, ilustr. [COBISS.SI-ID 20186115]

KOMIĆ MARN, Renata. "Če bo hotel muzej pridobiti kaj boljših stvari, bo moral za nakup tvegati večje vsote." Nakupi za Narodni muzej na dražbi Szapáryjeve zbirke v Murski Soboti. Acta historiae artis Slovenica, 24/1, 2019, str. 83-110, 190, ilustr. [COBISS.SI-ID 44965677]

Renata KOMIĆ MARN, Upodobitev lisjaka romarja v cerkvi sv. Urha pri Maršičih v evropskem kontekstu. Ikonografski, likovni in zgodovinski viri, Profano v sakralnem. Študije o vizualizaciji posvetnih teženj in motivov v sakralni umetnosti (ur. Mija Oter Gorenčič), Ljubljana 2019 (Opera Instituti Artis Historiae), str. 97–129 [COBISS.SI-ID 44418861]

Renata KOMIĆ MARN, Saint Joseph and Baby Jesus by Valentin Metzinger and other paintings from the Strahl Collection in the Museum of Arts and Crafts in Zagreb, Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 42, 2018, str. 141–152, 180 [COBISS.SI-ID 44241453]

Renata KOMIĆ MARN, Od zbiralca do poznavalca. Ob 200-letnici rojstva Edvarda viteza pl. Strahla (1817-1884), Loški razgledi, 64, 2017, str. 103–123 [COBISS.SI-ID 43398701]

Renata KOMIĆ MARN, Men on horseback. Role and reception of the equestrian monument in Slovenia / Možje na konjih. Vloga in recepcija konjeniškega spomenika na Slovenskem. Acta historiae artis Slovenica, 18/2, 2013, str. 75-94, 95-114, 185-186 [COBISS.SI-ID 36480557]

Vse publikacije (COBISS) >> 

All publications (COBISS) >>

Research areas

Art history H310 • Painting H311 

Recognitions & awards

Award for the Best PhD Dissertation in Humanities for the year 2015/2016, Faculty of Arts, University of Ljubljana, Slovenia