Skip to main content
Vis imaginis – baročno slikarstvo in grafika. Jubilejni zbornik za Anico Cevc / Festschrift Anica Cevc.


Uredila: Barbara Murovec
Leto: 2006


Knjiga je posvečena umetnostni zgodovinarki dr. Anici Cevc, dolgoletni direktorici Narodne galerije in raziskovalki baročnega slikarstva. V prvem delu so zbrani spominski zapisi o jubilantki in njena bibliografija (avtorji Andrej Smrekar, Jože Curk, Lidija Tavčar, Sergej Vrišer †, Milček Komelj, Mateja Krapež), v drugem pa osemnajst razprav o baročnem slikarstvu in grafiki.

O raziskovanju baročnega slikarstva na Slovenskem je pisala Barbara Murovec, o njegovi recepciji Tomaž Brejc, o umetninah v ljubljanskem Semenišču Marijan Smolik, o baročnih slikah v atikah oltarjev Blaž Resman, o delih caravaggistov na Dunaju, v Ljubljani in Budimpešti madžarska umetnostna zgodovinarka Klàra Garas, italijanski raziskovalec Quaglievega opusa je prispeval nekaj novih atribucij in prvič objavil bozzetto za stropno poslikavo v semeniški knjižnici, Igor Weigl je pisal o Wagingerjevih freskah v Slakah, Jure Mikuž o betlehemski luči, hrvaški umetnostni zgodovinarki Marija Mirković in Mirjana Repanić Braun o hrvaških delih Antona Jožefa Lerchingerja, Blaženka First o dveh uršulinskih slikah, Silvester Gaberšček o Tolminski Marijini podobi, Ana Lavrič o portretih dveh Wittelsbachov pri nas, Marjeta Ciglenečki o slikarju Jožefu Diglu, Lojze Gostiša o Valvasorju kot risarju, Cene Avguštin o slikarskih in grafičnih upodobitvah Radovljice in avstrijski umetnostni zgodovinar Gottfried Biedermann o vrednotenju baroka pri Johannu Grausu.Kazalo vsebine

Namesto uvoda

Editors’ Preface

Andrej Smrekar, Anica Cevc – umetnostna zgodovinarka in muzealka

Jože Curk, Nekaj spominskih utrinkov iz prvih povojnih let našega seminarja

Lidija Tavčar, Tempora mutantur

Sergej Vrišer, Nagovor ob 50-letnici dela Anice Cevc v Narodni galeriji

Milček Komelj, Recepcija slovenske baročne ustvarjalnosti in živi pogled Anice Cevc

Mateja Krapež, Anica Cevc – osebna bibliografija za obdobje 1951–2006

* * *

Barbara Murovec, Raziskovanje baročnega stropnega slikarstva na Slovenskem

Baroque Ceiling Painting in Slovenia: State of Research

Tomaž Brejc, Zapiski o recepciji baročnega slikarstva

Notes on the Reception of Baroque Painting

Marijan Smolik, Umetnine v ljubljanskem Semenišču

Works of Art in the Diocesan Seminary in Ljubljana

Blaž Resman, Šopek atiških

Selected Top-Pieces of Slovene Baroque Retables

Klára Garas, Wenig bekannte Meister und Werke aus dem Caravaggisten-Kreis in Wien, Ljubljana und Budapest

Dela manj znanih caravaggistov na Dunaju, v Ljubljani in Budimpešti

Giuseppe Bergamini, Giulio Quaglio: inediti e considerazioni

Giulio Quaglio: razmislek ob novoodkritih delih

Igor Weigl, Herr Clery, Salve Regina in Andrea Pozzo. Arhivski, literarni in likovni viri za freske in opremo podružnične cerkve Device Marije na Pesku v Slakah pri Podčetrtku

Herr Clery, Salve Regina and Andrea Pozzo. Archival, Literary and Visual Sources for the Frescoes and Furnishings in the Succursal Church of the Holy Virgin “na Pesku" at Slake near Podčetrtek

Jure Mikuž, Kaj je bila betlehemska luč? Metzingerjev prispevek k diskusiji

What was the Light of Bethlehem? Metzinger’s Contribution to the Discussion

Marija Mirković, Antun Josip Lerchinger i oslik crkve u Hraščini

Anton Jožef Lerchinger in poslikava cerkve v Hraščini

Anton Josef Lerchinger and the Frescoes in the Church at Hraščina, Croatia

Mirjana Repanić-Braun, Zidne slike u župnoj crkvi sv. Kuzme i Damjana u Kuzmincu. Prilog određivanju njihova autorstva

Freske v župnijski cerkvi sv. Kozme in Damijana v Kuzmincu. Prispevek k natančnejši opredelitvi avtorstva

Frescoes in the Parish Church of Sts. Cosmas and Damian at Kuzminec. An Essay at a more Adequate Attribution

Blaženka First, Grafično preslikane podobe. Poznomanieristični sliki iz slovenske uršulinske zakladnice

Paintings Patterned on Reproductive Prints. Two Late-Mannerist Paintings in Slovene Ursuline Patrimony

Silvester Gaberšček, Tolminska podoba Marije z zaroko sv. Katarine Aleksandrijske

The Image of the Holy Virgin with Three Saints in the Parish Church at Tolmin

Ana Lavrič, Portreti dveh Wittelsbachov na Slovenskem

Portraits of Two Brothers of the Wittelsbach Dynasty in Slovenia

Marjeta Ciglenečki, Jožef Digl, portretist rodbine Attems

Joseph Digl, the Portraitist of the Attems Family

Andreja Vrišer, Portret Janeza Adama Erberga z ženo in štirimi otroki. Kostumološki oris idiličnega družinskega vzdušja

The Portrait of Johann Adam Erberg with His Wife and Four Children. Costumological Description of Idyllic Family Atmosphere

Lojze Gostiša, Poskus likovne označitve risarskega opusa Janeza Vajkarda Valvasorja

An Attempt at Defining the Work of Johann Weichard Valvasor as a Draughtsman

Cene Avguštin, Radovljica v slikarskih in grafičnih upodobitvah 17. in 18. stoletja

The Town of Radovljica in Paintings and Graphic Works of the 17th and 18th Centuries

Gottfried Biedermann, Aspekte der Bewertung historischer Stile bei Johann Graus

Vidiki vrednotenja historičnih slogov pri Johannu Grausu

* * *

Barvne priloge

Sodelavci / Contributors

Viri fotografij / Photographic Credits
Cena
razprodano


Ključne besede
baročno slikarstvo
barok
Cevc, Anica
evropsko slikarstvo
grafika
jubilejni zborniki
Slovenija
slovensko slikarstvo
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR