Opis

Četrta knjiga iz serije predstavlja umetnostno dediščino naselij v občini Hrastnik. Monografija je natančen inventar nepremične ter na sakralne spomenike vezane premične umetnostne dediščine. V knjigi so predstavljeni vsi sakralni spomeniki (cerkve, kapele, kapelice, znamenja) ter izbor kakovostnejših in pomembnejših profanih objektov in spominskih obeležij. Opise spomenikov spremlja seznam arhivskih virov in dosedanjih objav v literaturi ter obsežen izbor fotografske dokumentacije. Vse cerkve so predstavljene tudi s posnetki tlorisov. Uvodni študiji podajata pregled zgodovinskega in umetnostnozgodovinskega razvoja obravnavanega območja. Knjigi so poleg seznama literature in virov dodana še krajevno, osebno in ikonografsko kazalo.

Kazalo vsebine

Uvod

Zgodovinski oris

Umetnostnozgodovinski oris

Naselja

Osebno kazalo

Krajevno kazalo

Ikonografsko kazalo

Viri

Literatura

Viri ilustracij

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-646-5

Specifikacija

mehka vezava • 20 × 20 cm • 225 strani

Cena

33,00 EUR (redna)
28,00 EUR (klubska)