Naslov:
Upodobitve ljubljanskih škofov
Avtorji:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Monografija je rezultat raziskav umetnostnozgodovinske in zgodovinske vede ter njunega sodelovanja z restavratorsko stroko. Sestavljajo jo daljše interdisciplinarne študije s področij zgodovine, heraldike, umetnostne zgodovine in numizmatike ter kronološko razvrščeni kataloški opis upodobitev ljubljanskih škofov, pri katerem je sodelovalo 22 avtorjev. Posebej je izpostavljena Jakčeva škofovska portretna galerija. V dodatku so zajeti tudi dotlej napačno identificirani portreti, za katere je bilo pri raziskavah ugotovljeno, da ne predstavljajo ljubljanskih, temveč tuje cerkvene dostojanstvenike. Besedila so pospremljena z reprodukcijami. Knjiga predstavlja celostno podobo ljubljanske škofije, zajeto z vidika njenih nadpastirjev. Je dragocen znanstveni prispevek k slovenski nacionalni zgodovini in k poznavanju umetnostne dediščine slovenskega naroda.

Založnik

Narodna galerija

ISBN

978-961-6029-90-2

Specifikacija

trda vezava • 23 × 27,5 cm • 457 strani

Cena

razprodano