Skip to main content
Upodobitve ljubljanskih škofov


Avtorji: France Dolinar, Ana Lavrič, Ferdinand Šerbelj
Leto: 2007


Monografija je rezultat raziskav umetnostnozgodovinske in zgodovinske vede ter njunega sodelovanja z restavratorsko stroko. Sestavljajo jo daljše interdisciplinarne študije s področij zgodovine, heraldike, umetnostne zgodovine in numizmatike ter kronološko razvrščeni kataloški opis upodobitev ljubljanskih škofov, pri katerem je sodelovalo 22 avtorjev. Posebej je izpostavljena Jakčeva škofovska portretna galerija. V dodatku so zajeti tudi dotlej napačno identificirani portreti, za katere je bilo pri raziskavah ugotovljeno, da ne predstavljajo ljubljanskih, temveč tuje cerkvene dostojanstvenike. Besedila so pospremljena z reprodukcijami. Knjiga predstavlja celostno podobo ljubljanske škofije, zajeto z vidika njenih nadpastirjev. Je dragocen znanstveni prispevek k slovenski nacionalni zgodovini in k poznavanju umetnostne dediščine slovenskega naroda.Cena
razprodano


Ključne besede
biografije
grbi
katoliška cerkev
Ljubljana
medalje
razstavni katalogi
slovenski škofje
škofi
upodobitve
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR