Skip to main content
Slovenska umetnostna zgodovina. Tradicija, problemi, perspektive.


Uredila: Barbara Murovec
Leto: 2004


V knjigi je zbranih 38 referatov in diskusijskih prispevkov s posveta slovenskih umetnostnih zgodovinarjev »Naloge in izzivi umetnostne zgodovine v 21. stoletju«, ki je v organizaciji Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU potekal 15. in 16. marca 2004 v Ljubljani. Glavne teme posveta so bile zgodovina slovenske umetnostne zgodovine, raziskovalne metode, umetnostna zgodovina in sodobna umetnost, konservatorstvo in restavratorstvo pa tudi izjemno aktualna vprašanja o študijskih programih, programskem financiranju, spomeniškovarstveni zakonodaji ipd.Kazalo vsebine

Barbara Murovec: Slovenska umetnostna zgodovina. Nerazumevanje ali kriza stroke?

PRISPEVKI

VLOGA IN POMEN UMETNOSTNE ZGODOVINE

Oto Luthar: Med predavalnico in kabinetom

Barbara Murovec: Programsko raziskovanje, čigava pravica? Projektno raziskovanje, čigava naloga?

Marjeta Ciglenečki: Umetnostna zgodovina v severovzhodni Sloveniji

Andrej Smrekar: Odgovornost stroke

Primož Lampič: Umetnost in umetnostna zgodovina v času ekonomije

Jelka Pirkovič: Uveljavljanje umetnostne zgodovine in Svet Evrope

ZGODOVINA, METODE IN NALOGE UMETNOSTNE ZGODOVINE

Janez Höfler: Slovenska umetnostna zgodovina nekdaj in danes

Jure Mikuž: Zgodovinska antropologija likovnega

Ana Lavrič: Uporaba zgodovinskih metod pri raziskovanju umetnostnih spomenikov

Barbara Jaki: Vloga Narodne galerije pri konstituiranju slovenske umetnostne zgodovine

Helena Seražin: Zgodovina arhitekture?

Maja Lozar Štamcar: Je v Sloveniji že čas za široko zastavljeno načrtno preučevanje uporabne umetnosti?

Mateja Kos: Uporabna umetnost med zgodovino in prihodnostjo

Tomaž Brejc: Umetnostna zgodovina ob koncu modernizma

Tomislav Vignjević: Med estetiko in kontekstom

Milček Komelj: Umetnostna zgodovina in umetnost

Nataša Golob: Umetnostna zgodovina, umetnost in pogled naravoslovca

ŠTUDIJ UMETNOSTNE ZGODOVINE

Monika Pemič: Učenje ali študij. Hamburška šola umetnostne zgodovine

Stanko Kokole: Prekoatlantski pogled na podiplomski študij umetnostne zgodovine

Tine Germ: Programske smernice študija umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti: med tradicijo in novimi pobudami

Matej Klemenčič: Program študija umetnostne zgodovine na ljubljanski Filozofski fakulteti: tradicija, problemi, perspektive

MUZEOLOGIJA, KONSERVATORSTVO, RESTAVRATORSTVO IN NARAVOSLOVNE RAZISKAVE

Jasna Horvat: Muzeologija in umetnostna zgodovina

Mojca Marjana Kovač: Umetnostni zgodovinar konservator kot nosilec projekta celovite obnove spomenika. Cerkev sv. Jurija v Piranu

Tamara Trček Pečak: Vpetost konservatorstva-restavratorstva med naravoslovje in umetnostno zgodovino

Andrej Hirci: Raziskave umetnostnozgodovinskih predmetov s pomočjo infrardeče reflektografije

Žiga Šmit: Nedestruktivne analize umetniških predmetov

RAZPRAVA

Avtorji prispevkov

Sodelujoči v razpravi
Cena
razprodano


Ključne besede
metodologija
narodna identiteta
Slovenija
slovenska umetnost
umetnostna zgodovina
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR