Naslov:
Almanach and Painting in the Second half of the 17th Century in Carniola
Uredili:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Slikar, ki ga poznamo samo pod vzdevkom Almanach, predstavlja za umetnostnozgodovinsko stroko izjemno trd oreh. V najnovejši monografiji, ki je nastala na podlagi interdisciplinarnih raziskav umetnostnih zgodovinarjev, kemikov in restavratorjev, je na novo ovrednoten slikarski opus, pripisan temu enigmatičnemu umetniku.

Uvodne študije prinašajo vpogled v stanje raziskav, interpretacije vodilnih strokovnjakov, ki se ukvarjajo z umetnostjo in zgodovino druge polovice 17. stoletja, in ugotovitve naravoslovnih raziskav. V drugem delu so obravnavana vsa do zdaj pripisana dela (oljne slike, risbe ter stenske in stropne poslikave). Knjiga je izjemno pomemben prispevek k raziskovanju umetnosti nekdanje Kranjske in njene vpetosti v evropske tokove.

Založnik

Založba ZRC

Soizdajatelj

Narodna galerija

ISBN

961-6568-56-6

Specifikacija

mehka vezava • 19,5 × 28,5 cm • 351 strani • 313 črno-belih in 77 barvnih reprodukcij ter barvna priloga

Cena

razprodano