Naslov:
Acta historiae artis Slovenica 20/2. Redovna umetnost in njen kontekst
Art of Religious Orders in Context
Uredili:
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Kazalo vsebine

CONTRIBUTORS: ahas_20_2_contributors.pdf

ABSTRACTS: ahas_20_2_abstracts.pdf

 

Mija Oter Gorenčič, Redovna umetnost in njen kontekst • Art of Religious Orders in Context

DISSERTATIONES

Mija Oter Gorenčič, Južni portal spodnje cerkve nekdanje Žičke kartuzije in situ ali ne • The South Portal of Ecclesia Minor of the Former Žiče Charterhouse – in Situ or not

Tanja Martelanc, Arhitekturni traktat beneškega kapucina Antonia da Pordenone in njegov vpliv na kapucinsko arhitekturo srednje Evrope. Primer nekdanjega kapucinskega samostana na Ptuju • The Architectural Treatise of the Venetian Capuchin Antonio da Pordenone and Its Influence on the Architecture of Central Europe. The Slovenian Capuchin Monastery in Ptuj as an Example

Jože Škofljanec, Provinca v redovnih skupnostih manjših bratov notranjeavstrijskih dežel v zgodnjem novem veku • The Role of a Province in the Order of the Friars Minor in the Lands of Inner Austria in the Early Modern Period

Polona Vidmar, Kamnite skulpture Franca Krištofa Reissa za samostana Žiče in Marenberk • Steinskulpturen des Franz Christoph Reiss für Klöster Seitz und Marenberg

Ana Lavrič, Loški glavar Jožef Anton Evzebij Halden in Reslfeldova slika sv. Ane pri loških kapucinih • Joseph Anton Eusebius Halden, Governor of Bischoflack, and a Painting of St. Anne by Reslfeld in the Capuchin Church in Bischoflack

Alenka Di Battista, Dela arhitekta Hermana Husa za jugoslovansko salezijansko provinco v obdobju med obema vojnama • Le opere dell’architetto Herman Hus per l’Ispettoria Jugoslava dell’ordine salesiano nel periodo tra le due guerre mondiali

 

MISCELLANEA

Andrej Smrekar, Fons Beatae Mariae Virginis. Kako zgraditi samostan • Fons Beatae Mariae Virginis. How to Construct a Monastery

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-859-9

Specifikacija

mehka vezava • 19,5x28 cm • 168 strani