Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2021

Datum objave: 4. Junij 2021

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Novi trg 2, Ljubljana, na podlagi 112. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljevanju: Pravilnik) objavlja

Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce (m/ž) v letu 2021

pri izbranih mentorjih na raziskovalnem področju:

 • BIOLOGIJA
  dr. Andraž Čarni
 • NARODNO VPRAŠANJE (podpodročja: dediščina, etnične in migracijske študije)
  dr. Nataša Rogelja Caf
 • ZGODOVINOPISJE
  dr. Katarina Keber
 • ETNOLOGIJA
  dr. Saša Poljak Istenič
 • JEZIKOSLOVJE
  dr. Januška Gostenčnik
 • JEZIKOSLOVJE (podpodročja: terminologija, terminografija, slovenski jezik, slovanski jeziki, skladnja)
  dr. Mojca Žagar Karer
 • MUZIKOLOGIJA
  dr. Katarina Šter
 • UMETNOSTNA ZGODOVINA (podpodročje: srednjeveška umetnost)
  dr. Mija Oter Gorenčič

 • GEOGRAFIJA (podpodročje: kulturna in ekonomska geografija ter sorodne vede: preučevanje kulture, ustvarjalnosti in inovacij v prostorskem in regionalnem razvoju)
  dr. Jani Kozina
 • GEOLOGIJA (podpodročje: geologija krasa)
  dr. Bojan Otoničar
 • GEODEZIJA (dodatne informacije ...)
  dr. Žiga Kokalj

Razpisna dokumentacija:

POVEZAVA NA STRAN JAVNI RAZPISI ZRC SAZU:

https://www.zrc-sazu.si/sl/razpisi/javni-razpis-za-kandidate-za-mlade-raziskovalce-2021