Delavnica Staro in novo v plemiških rezidencah: adaptacije, prenosi in nove namembnosti

Datum objave: 23. Junij 2020

V ponedeljek, 22. junija 2020, je v Mali dvorani ZRC SAZU potekala delavnica projekta Umetnost v času zatona plemstva: transformacije, translokacije in reinterpretacije, ki ga iz državnega proračuna financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Na delavnici z naslovom Staro in novo v plemiških rezidencah: adaptacije, prenosi in nove namembnosti so rezultate svojih raziskav predstavili člani projektne skupine partnerjev Umetnostnozgodovinskega inštituta ZRC SAZU, Zgodovinskega inštituta Milka Kosa ZRC SAZU, Filozofske fakultete Univerze v Mariboru in Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru.

delavnica_program_06_2020_splet.pdf