Corpus picturarum muralium medii aevi

VABILO K SODELOVANJU NA MEDNARODNI KONFERENCI
Datum objave: 05. april 2022

Corpus picturarum muralium medii aevi 

(spletna konferenca, 1.­–2. september 2022)

 

Zoom mednarodna konferenca v organizaciji Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti ZRC SAZU in Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 1.–2. september 2022

Rok za oddajo povzetkov prispevkov: 30. april 2022

CFP_CORPUS_PICTORARUM_2022.pdf

Na Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti ZRC SAZU od 1. septembra 2020 vodimo raziskovalni projekt Transformations – from Material to Virtual. Digital Corpus of Mural Painting – New Dimensions of Medieval Art Research in Slovenia. Partner na projektu je Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Osrednji cilj  projekta je vzpostavitev znanstvenega spletnega korpusa srednjeveškega stenskega slikarstva v Sloveniji z univerzalnim naslovom Corpus picturarum muralium medii aevi. V okviru potekajočega projekta pripravljamo korpus stenskih poslikav v Sloveniji do okoli leta 1380, ki bo z nadaljnjimi projekti nadgrajen še s poslikavami do okoli leta 1500. Eden od ciljev projekta je tudi organizacija mednarodne konference o srednjeveškem stenskem slikarstvu prehoda med romaniko in gotiko, izdelavi korpusov srednjeveške umetnostne dediščine in različnih vidikih obravnave srednjeveške umetnosti z mednarodno diskusijo o vzpostavitvi skupne mednarodne baze Corpus picturarum muralium medii aevi.

Prehod med prvima univerzalnima evropskima umetnostnima obdobjema, romaniko in gotiko,  je že dolgo ena od pomembnejših raziskovalnih tem. Kljub temu prehod iz romanike v gotiko tudi na področju stenskega slikarstva še vedno predstavlja izjemen metodološki izziv. Gotika se je izven svoje matične dežele Francije po preostali Evropi in celo izven nje uveljavljala zelo postopoma in preko različnih poti. Kakšne so te lahko bile, nam posebno v primeru kasneje močno predelanih stavb z že dolgo izginulo prenosno opremo (tabelne slike, oltarji, rokopisi, relikvijariji itd.) kažejo ravno stenske poslikave iz tega obdobja. Posebno primeri iz Srednje Evrope s pojavi, kot je zobčasti slog, in s pogosto trdoživo romansko tradicijo vse do 14. stoletja nakazujejo, da je bil proces recepcije gotike zelo kompleksen. Srednjeveško poznoromansko in (zgodnje)gotsko stensko slikarstvo tako zahteva stalno pretresanje že uveljavljenih hipotez in širitev metodoloških in vedno bolj tudi tehnoloških pristopov, in sicer tako na področju interpretiranja, odkrivanja, kakor tudi konserviranja, restavriranja in dokumentiranja. Ob tem v raziskavah srednjeveškega stenskega slikarstva vedno večjo vlogo prevzema napredek na področju digitalne humanistike, zlasti vzpostavljanje digitalnih baz, ki olajšujejo pregled nad tako razpršeno tematiko.

Cilj posveta je tako odpreti diskusijo o novih pristopih k raziskovanju srednjeveškega stenskega slikarstva in poiskati odgovore na vprašanja, kot so, kako odkritja novih poslikav oz. razvoj novih pristopov nadgrajujejo predstave o ikonografskem in slogovnem profilu stenskega slikarstva med romaniko in gotiko? V kolikšni meri nove tehnologije oz. njihova večja dostopnost vplivajo na raziskave? Kakšne so izkušnje pri vzpostavitvi in povezovanju (digitalnih) korpusov srednjeveške umetnostne dediščine? Kakšen je pomen odkrivanja, razstavljanja in reinterpretiranja srednjeveških stenskih poslikav v širšem političnem kontekstu predvsem 20. stoletja?

 

Predlagane teme lahko vključujejo, vendar niso nujno omejene na:

- nova odkritja na področju raziskovanja srednjeveškega stenskega slikarstva,

- prostorska ali likovna navezava srednjeveških poslikav na druge umetnostne zvrsti,

- nova odkritja o vlogi umetnikov, naročnikov in recepcije,

- primerjalne analize z drugimi obdobji in območji (vpliv bizantinske, islamske idr. umetnosti),

- nove tehnične metode pri raziskovanju, odkrivanju, restavriranju, dokumentiranju itn.,

- problematika zbiranja, urejanja in predstavljanja raziskav v digitalnih medijih,

- digitalni korpusi srednjeveških stenskih poslikav,

- novi pregledi in pogledi na zgodovino raziskav srednjeveških poslikav,

- recepcija stenskega slikarstva med romaniko in gotiko v kasnejših obdobjih,

- širša družbenopolitična analiza poslikav v kontekstu raziskovanja srednjeveške umetnosti v 20. stoletju.

 

K sodelovanju vabimo raziskovalce na vseh stopnjah poklicne poti. Predloge za približno 20-minutne prispevke v angleškem jeziku, ki naj bodo sestavljeni iz naslova in kratkega povzetka, ki ne presega 250 besed, skupaj s kratkim življenjepisom v obsegu največ ene strani pošljite na e-poštni naslov cfp.uifs@zrc-sazu.si, do 30. aprila 2022. Izbor bo predvidoma opravljen do 30. 6. 2022.

 

 

Organizatorja:
doc. dr. Mija Oter Gorenčič, ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta in Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

doc. dr. Gašper Cerkovnik, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta